Europese delegatie naar Peking voor dialoog over mensenrechten

Een Europese delegatie praat morgen in Peking over de mensenrechten in China. Daarna zal de EU beslissen of ze in de VN China zal veroordelen....

Van 1990 tot 1997 stemden West-Europa en de Verenigde Staten op de jaarvergadering in Genève van de VN-mensenrechtencommissie steevast voor een motie tegen China. Die motie haalde het overigens nooit, maar ze zette volgens mensenrechtenorganisaties Peking wel onder druk. Vorig jaar bleef ze achterwege, vanwege vermeende vooruitgang op mensenrechtelijk gebied en het bezoek dat president Clinton aan China zou brengen.

Sindsdien dacht de EU de mensenrechtensituatie in China te verbeteren met 'stille diplomatie'. Die aanpak dreigt stuk te lopen op een golf van arrestaties en veroordelingen van politiek andersdenkenden en leiders van sociale protesten. Zowel in de VS als in de EU groeit de druk om China opnieuw te veroordelen. De vergadering van de VN-mensenrechtencommissie begint op 22 maart.

Na de Amerikaanse Senaat nam donderdag ook het Huis van Afgevaardigden unaniem een - niet bindende - motie aan om in Genève steun te geven aan een resolutie waarin China wordt veroordeeld. De Amerikaanse regering heeft hierover nog geen beslissing genomen, en de EU evenmin.

Zondag besloten de EU-ministers van Buitenlandse Zaken een verkennende delegatie naar China te sturen van hoge functionarissen van de EU-troika. De meeste EU-landen willen niet dat de 'constructieve en kritische dialoog' met Peking wordt afgebroken.

De in New York gevestigde organisatie Mensenrechten in China en de vanuit Parijs opererende Internationale federatie van mensenrechtenliga's hebben zaterdag de EU bezworen om in Genève met een standpunt te komen dat haar beginselen in praktijk brengt. De Chinese minister van Buitenlandse Zaken, Tang Jiaxuan, heeft al gewaarschuwd dat een anti-Chinese resolutie opnieuw niets zal uithalen.

De komende dagen is het tussen China en Europa een komen en gaan van hoogwaardigheidsbekleders. Minister Tang bezoekt Finland, Zweden, Noorwegen, Denemarken en Duitsland. In Berlijn ontmoet hij de ministers van Buitenlandse Zaken van de EU-troika. President Jiang Zemin bezoekt Italië, Zwitserland en Oostenrijk. En koning Beatrix legt in april een staatsbezoek af aan China.

Meer over