NIEUWS

Europees RIVM: geen coronamaatregelen nodig als gevaccineerden elkaar treffen

Als twee volledig tegen het coronavirus gevaccineerde mensen elkaar ontmoeten, is afstand houden of mondkapjes dragen niet nodig. In een nieuwe richtlijn stelt het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC), dat lidstaten ‘kunnen overwegen’ dit soort maatregelen te versoepelen.

Op het terras in Porto, waar de coronamaatregelen zijn versoepeld. Beeld REUTERS
Op het terras in Porto, waar de coronamaatregelen zijn versoepeld.Beeld REUTERS

Het agentschap baseert zijn advies op de huidige stand van de wetenschap.

Wanneer jongeren en mensen van middelbare leeftijd van wie er één wel is gevaccineerd en één niet elkaar ontmoeten, kan volgens het ECDC de anderhalve meter ook overboord. Voor mensen die een verhoogd risico lopen op ernstige ziekte door het coronavirus, geldt dat overigens niet.

Ouderen die zijn gevaccineerd zouden volgens het Europese agentschap wel afstand moeten blijven houden tot niet-gevaccineerden. Ook in de openbare ruimte en bij grote bijeenkomsten blijven sociale afstand en mondkapjes gewenst.

In een reactie benadrukt het ministerie van Volksgezondheid dat het van belang is dat gevaccineerden in Nederland zich aan de basismaatregelen tegen het coronavirus blijven houden, zoals afstand houden, handen wassen en het dragen van een mondkapje in de openbare ruimte.

Het ministerie vindt het advies van het ECDC voorbarig: ‘Op dit moment weten we wel dat gevaccineerden goed beschermd zijn tegen ziekte en sterfte door het virus’, laat het ministerie weten. ‘Maar het is nog niet volledig zeker dat mensen na vaccinatie anderen niet meer kunnen besmetten met het virus.’

Het kabinet vindt het daarnaast onwenselijk onderscheid te maken tussen mensen die wel en niet gevaccineerd zijn. Het ministerie gaat de nieuwe richtlijn bestuderen.

ECDC-chef Andrea Ammon zegt uitdrukkelijk dat het eventueel versoepelen van voorzorgsmaatregelen ‘geleidelijk en gebaseerd op een zorgvuldige inschatting van de risico’s’ dient te gebeuren. Tegelijkertijd zegt ze dat het toenemende aantal vaccinaties een ‘positieve en directe invloed’ heeft op een terugkeer naar het normale leven.