Europees klimaatplan reduceert CO -uitstoot 2

De Europese Commissie heeft woensdag een pakket met concrete maatregelen aangenomen om de uitstoot van broeikasgassen fors te reduceren....

Doel is de CO2-uitstoot in 2020 met 20 procent te reduceren. Ook moet dan 20 procent van de energie duurzaam zijn, het energieverbruik 20 procent lager liggen en dient benzine voor zeker 10 procent uit biobrandstof te bestaan.

Eén van de maatregelen is dat het systeem voor de handel in emissierechten (ETS) wordt aangescherpt. Vanaf 2013 moeten bedrijven betalen voor de emissierechten. Zij mogen die doorverkopen als ze onder de gestelde limiet voor CO2-uitstoot blijven.

Maar de meest energie-intensieve industrieën – de staal-, cement- en aluminiumfabrieken – krijgen de rechten gratis, tenzij er een wereldwijde regeling komt. Brussel vreest dat zij anders naar landen verhuizen met minder strenge milieuregels. ‘We willen onze banen niet exporteren’, zei Barroso.

Hij erkende dat de maatregelen de EU veel geld kosten. In 2020 zou het gaan om 60 miljard euro, ofwel 0,5 van het gezamenlijke bruto nationaal product. ‘Maar anders lopen de kosten van niets doen op tot 15 tot 20 procent’, zo haalde Barroso het gezaghebbende Stern-rapport over klimaatverandering aan. Anderzijds zou Europa 300 duizend nieuwe banen kunnen creëren door wereldwijd voorloper te worden op het terrein van duurzame energie.

Regeringen krijgen meer vrijheid om milieuprojecten te financieren, zo kondigde eurocommissaris Neelie Kroes (Mededinging) aan. ‘Gerichte staatssteun prikkelt ondernemingen om energie-efficiënter te produceren.’ Ook wordt overheidssteun mogelijk voor de (ondergrondse) opslag van CO2.

Meer over