Europarlement wil veel langere denkpauze grondwet

Pas eind volgend jaar moet duidelijk worden hoe het verder moet met de Europese grondwet. Overhaaste conclusies zijn uit den boze, was de boodschap woensdag van veel Europarlementsleden....

Nadat Nederland en Frankrijk vorig jaar per referendum de grondwet hadden afgewezen, besloten de Europese leiders tot een denkpauze. Het Europarlement heeft die gelegenheid aangegrepen om een eigen visie te ontwikkelen, maar loopt daarbij op eieren. De meeste parlementsleden willen vooral meer tijd.

De verwerping is voor de doorgaans zeer EU-gezinde Europarlementariërs een flinke domper. De Britse liberaal Duff, door het parlement aangewezen om een rapport uit te brengen over de stand van zaken, liet er dan ook geen twijfel over bestaan ‘dat een gunstig resultaat van de denkpauze zou zijn dat de huidige tekst behouden kan blijven’. De grondwet zou in 2009 alsnog van kracht moeten worden. Met andere woorden: Nederlanders en Fransen opnieuw naar de stembus over dezelfde tekst.

Van diverse kanten is kritiek gekomen op de opmerkingen van Duff, die nu zelf voorstelt zijn eigen tekst bij te vijlen. ‘Er zijn twee scenario's denkbaar. Ofwel vullen we de bestaande grondwettekst aan met protocollen, ofwel komen er verregaande wijzigingen in het derde deel’, zei hij woensdag. In dat deel staan de bevoegdheden van de Unie opgesomd. ‘Dan kunnen we misschien de Nederlanders overtuigen om van mening te veranderen.’

Duff wil dat het Europarlement en afgevaardigden van nationale parlementen samenkomen om te discussiëren. De parlementen van Oostenrijk, Duitsland en Finland reageerden verontwaardigd omdat ze niet gepolst waren voor dit idee. Toch wil Duff doorgaan: op 9 mei is de eerste bijeenkomst.

Duff kreeg voor de meeste van zijn voorstellen veel steun van het Europarlement. Alleen de Nederlandse afgevaardigden wezen erop dat 'nee' ook 'nee' betekent. PvdA'er Van den Berg: ‘Ik bespeur een tendens in Brussel om het Nederlandse en Franse 'nee' als iets tijdelijks af te doen.’

Meer over