Europa staakt castreren varkens

Amsterdam -Europa stopt met het castreren van varkens. Per 1 januari 2012 stopt het onverdoofd castreren in alle 27 landen van de EU, en uiterlijk 2018 stopt het castreren helemaal.


Het is geen Europese wetgeving die de varkens van die pijnlijke behandeling zal vrijwaren, maar een overeenkomst tussen organisaties van boeren, dierenbeschermers, vleesindustrie, detailhandel en de Europese Commissie. De overeenkomst is nog niet getekend, maar alle partijen leggen het onderhandelingsresultaat voor aan hun leden.


De Nederlandse organisaties hadden al eerder een dergelijke overeenkomst getekend. In Nederland wordt al niet meer onverdoofd gecastreerd, en de organisaties hebben zich ertoe verplicht dat in 2015 geen varken meer wordt gecastreerd. Ook in landen als Duitsland en Oostenrijk was de publieke opinie gemobiliseerd tegen het castreren van varkens, maar elders was dat nauwelijks het geval.


Mannetjesbiggen (beren) worden gecastreerd omdat anders hun vlees oneetbaar kan worden door de beruchte berengeur. Volgens Frans van Dongen, die voor het Nederlandse Productschap Vee, Vlees en Eieren de Brusselse onderhandelingen heeft gedaan, is deze oplossing veel beter dan Europese wetgeving af te wachten. Het grote voordeel voor de Nederlandse vleessector is dat er niet meer moeilijk gedaan kan worden over de export. Bovendien zullen er nu Europa-breed geaccepteerde technieken worden afgesproken om de berengeur te voorkomen.


Overigens zijn er in de overeenkomst wel uitzonderingen gemaakt. Met name voor varkens die heel zwaar gaan worden, schijnt berengeur een extra probleem te zijn. Dat is het geval bij varkens die zijn voorbestemd om de parma-ham te leveren.


Meer over