Europa bereikt waterig compromis over visvangst

De Europese ministers van visserij werden het eens over een geringe vangstbeperking. Ze lapten meningen van biologen aan hun laars....

Van onze verslaggever

Er werden weliswaar vangstbeperkingen uitgevaardigd, maar die gingen niet zover als milieuorganisaties en biologen wilden. Ook de Duitse minister Kunast vond het compromis te waterig en stemde tegen.

Toch zijn met name de Engelse vissers kwaad. Zij, kabeljauwvissers bij uitstek, mogen volgend jaar 45 procent minder vangen van de met uitsterven bedreigde diersoort.

De Europese maatregelen zijn lang niet zo ingrijpend als waarop de verantwoordelijke EU-commissaris Fischler had ingezet. Eind mei presenteerde hij draconische voorstellen voor een 'groener' visserijbeleid door een forse beperking van de vangstcapaciteit voor te stellen.

De Europese vissersvloot van bijna honderdduizend schepen moest flink inkrimpen. Van de 220 duizend directe arbeidsplaatsen zouden er tienduizenden verdwijnen.

Onder druk van de zuidelijke lidstaten en de Ierse 'vrienden van de visserij' is het plan flink verwaterd. Ook de Britten en de Denen, die de meeste kabeljauwvissers hebben, droegen flink bij aan het ondergraven van de vangstvoorstellen.

De Nederlandse platvissers profiteerden daar enigszins van. Zo mag er aan Noordzeetong- en schol in 2003 bijna evenveel als dit jaar opgevist worden. Van de tong mag maar 1 procent minder boven water worden gehaald. Van de Schol mag 5 procent minder in de netten worden aangetroffen.

Wat kabeljauw betreft zag EU-commissaris Fischler af van een vangstverbod. Biologen hadden hiervoor gepleit. Maar Fischler wilde dit de kabeljauwvissers niet aandoen.

Vrijdagnacht kwam het compromis totstand. Er mag volgend jaar ruim 27 duizend aan Noordzeekabeljauw worden opgevist, tegen de 50 duizend ton voor dit jaar. Vooral de Britten vochten hard voor een hoger quotum, zegt de Nederlandse staatssecretaris Odink.

De LPF-staatsecretaris was, integenstelling tot zijn Duitse en Deense collega's, al met al best te spreken over de afspraken.

Voorzitter B. Daalder van de Federatie van Visserijverenigingen geeft de staatssecretaris een pluim voor het bereikte resultaat. Wel had hij liever iets meer scholquotum gekregen.

Ook voorzitter J. Nooitgedagt van de Nederlandse Vissersbond vindt dat de Nederlandse onderhandelaars het goed hebben gedaan. 'Als je ziet wat er eerst aan voorstellen lag en wat er nu uitkomt, is er een heel verschil', aldus Nooitgedagt.

Milieuorganisaties zijn echter woedend. Zij vinden dat de Europese ministers een kans voor open doel hebben gemist. 'Overbevissing blijft bestaan. Te veel vissers jagen op te weinig vis', aldus Greenpeace.

Meer over