Eurlings drinkt champagne op ‘historische’ oplossing files

Verbreding van snelwegen in de Randstad een feest? In Den Haag hadden de champagnekurken het plafond nog niet bereikt, of Milieudefensie kondigde via persberichten de volgende juridische strijd aan....

Van onze verslaggeefster Kim van Keken

Minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat vierde tegelijkertijd juist een bescheiden feestje omdat hij een ‘duurzaam’ plan door het kabinet had geloodst.

De fileproblemen tussen Amsterdam en Almere zouden na jarenlange discussies worden opgelost. Na een laatste week van ruziën met lokale bestuurders, is het tijd voor een nieuwe fase: die van gezamenlijk de problemen aanpakken.

Het besluit behelst de verbreding van de A1, A6 en A10. De A9 – de Gaasperdammerweg die door het Amsterdamse stadsdeel Zuidoost voert – zal 8 banen tellen en worden overkapt. Als alles naar wens verloopt tenminste. Op de A1 tussen Muiderberg en Diemen moeten 12 rijstroken komen, met een tunnel onder de Vecht. En dit jaar nog zal Eurlings tevens een ambitieus spoorplan voor de regio presenteren.

Redenen genoeg om de minister op champagne te trakteren, meenden de regiobestuurders die woorden te kort kwamen om zijn ‘voortvarende aanpak’ te roemen.

‘Een historische doorbraak’, aldus gedeputeerde Harry Dijksma van Flevoland. ‘Een unieke kans’, fleemde Remco Pols, wethouder in Amstelveen, die ook een tunnel krijgt.

Fantastisch, noemde collegawethouder uit Almere Adri Duijvestein het besluit. Te meer omdat hij ervan uitgaat dat het spoor tussen Amsterdam, Schiphol en zijn stad wordt verdubbeld. En hij heeft een belangrijke troef in handen: de bouw van 60 duizend woningen in Almere tussen 2010 en 2030. Wanneer de groeistad onbereikbaar blijft, zo heeft de gemeenteraad meerdere keren gedreigd, wordt niets gebouwd.

Eurlings vindt het besluit– genomen na een reeks ‘pittige gesprekken’ met lokale bestuurders – goed nieuws voor iedereen die dagelijks in de regio rijdt. Het is zijn eerste grote besluit in zijn Urgentieprogramma Randstad, waarin hij tegensputterende lokale overheden onder druk wil zetten om de belangrijke knelpunten in de regio eens écht aan te pakken.

Maar de aangekondigde verbredingen vormen voor de Verkeersminister ook een stille overwinning op het ministerie van Financiën, dat onder leiding van minister Zalm in het vorige kabinet vooral inzette op een 2,6 miljard goedkopere aanpak; bijvoorbeeld zonder verbreding van de Gaasperdammerweg die door milieumaatregelen (overkapping) duurder is. Voormalig Verkeersminister Peijs schoof het besluit door naar het volgende kabinet.

Eurlings is het gelukt het hele pakket (3,5 miljard euro) weg te slepen.

Feest dus in Den Haag. Maar bewoners langs de wegen vrezen vervuiling, ook met tunnel, en voelen zich benadeeld door Natuurmonumenten en bekende Nederlanders die met succes en behulp van de VVD de tunnel langs het Naardermeer wisten tegen te houden. Daardoor is het plan dat nu op tafel ligt zo’n beetje de enige overgebleven variant.

Maar meer wegen leiden tot meer auto’s volgens Milieudefensie.

De milieuorganisatie wijst nog even op ‘hun eerdere overwinning’, de verbreding van de A4 (bij Leiderdorp) die deze zomer is tegengehouden bij de Raad van State. ‘Dat tergt mij’, zegt Eurlings, die er toch zeker van is dat dit Randstadbesluit wél juridisch stand gaat houden.

Meer over