EU wil uitstoot met 40 procent terugdringen

Nederland en andere EU-lidstaten moeten de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 40 procent hebben teruggedrongen ten opzichte van 1990. Dat is een van de voorstellen van de Europese Commissie in Brussel in het nieuwe milieu- en klimaatplan voor Europa.

Windmolens in de NoordzeeBeeld ANP

Het dagelijks bestuur van de EU wil bovendien dat over 16 jaar in de hele EU 27 procent van de energie duurzaam is. Dit percentage wordt niet per lidstaat opgelegd. Er komt eveneens geen bindende doelstelling voor energiebesparingen.

De EU-lidstaten en het Europees Parlement gaan zich nu over het plan buigen. Vooraf waren er al heel wat kritische geluiden te horen op uitgelekte conceptteksten. Milieuorganisaties vonden de voorstellen niet ver genoeg gaan.

Heel ambitieus
Europees commissaris Connie Hedegaard (Klimaatactie) noemt het plan 'voor een concurrerende, zekere en koolstofarme EU-economie' echter heel ambitieus. Volgens haar is de reductie van 40 procent het meest effectieve streefcijfer voor de EU, 'en het houdt rekening met onze verantwoordelijkheid ten opzichte van de rest van de wereld'.

Op dit moment streeft de EU naar een CO2-vermindering met 20 procent in 2020. Die doelstelling lijkt dit jaar al te worden gehaald. Critici vinden dan ook dat de uitstoot in de periode 2020-2030 nog meer kan worden teruggedrongen dan de voorgestelde 40 procent.

'In de verkoop zetten'
Milieuorganisatie Greenpeace sprak over het 'in de uitverkoop zetten' van het Europees klimaatbeleid. Ook andere maatschappelijke organisaties vinden dat het plan de klimaatverandering niet zal stoppen. Zij hadden graag hogere percentages en striktere doelstellingen gewild. 'De Europese Commissie gokt met onze toekomst', zo klonk het bij Oxfam.

Ook Europarlementariërs reageerden teleurgesteld. De eigen milieucommissie had ambitieuzere plannen. D66-Europarlementariër Gerben Jan Gerbrandy sprak van weinig ambities en slappe aanbevelingen. 'Juist nu de wereld het gevaar en de urgentie van klimaatverandering lijkt in te zien, zwakt Europa de eigen ambities af. Dat is schadelijk voor onszelf en de wereld.'

Volgens GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout schieten de voorstellen op alle fronten tekort. 'Een klap in het gezicht voor de groene economie, fossiele bedrijven kunnen tevreden zijn.'

Meer over