EU wil uitstel debat over vrije financiële markt

De Europese Unie wil de onderhandelingen over een verdrag voor de liberalisering van de financiële diensten met een maand te verlengen....

Van onze correspondent

Jos Klaassen

BRUSSEL

Het plan van de Europese Unie houdt in dat de Verenigde Staten, die het ontwerp-akkoord over de liberalisering van de financiële diensten (banken, verzekeringen) afwijzen, respijt krijgen om nog een na te denken over hun weigering. Officieel had op 30 juni het akkoord over de liberalisering van de financiële diensten rond moeten zijn.

De weigering van de Amerikanen leidde vrijdagavond tot een spoedbijeenkomst van de Europese ministers van Buitenlandse Handel in Genève. Zij besloten tot verlenging van de onderhandelingstermijn met één maand om zo te proberen de mislukte onderhandelingen weer op gang te krijgen.

Een woordvoerder van de Europese Unie benadrukte dat de Europeanen geenszins van plan zijn om de Amerikanen in de WTO te isoleren. De Unie: 'De Amerikanen sluiten zich helaas zelf uit.' Het nieuwe Europese voorstel zou de Amerikanen de kans geven de rijen te sluiten. De overige 116 landen van de WTO kunnen hun ideeën over de liberalisering van de financiële diensten dan ook nog eens overdenken.

De Amerikanen wijzen het ontwerp-akkoord af, omdat vooral de nieuwe industrielanden, de Filippijnen, Maleisië, Thailand, India en Zuid-Korea, weigeren het principe van wederkerigheid bij de liberalisering van de financiële diensten volkomen te accepteren.

De Amerikanen willen dat hun bedrijven in de genoemde landen op dezelfde manier worden behandeld als zij de banken en verzekeringen van die landen in de Verenigde Staten behandelen. De directeur-generaal van de WTO Renato Ruggiero gelooft dat het nog mogelijk is om de komende weken tot een akkoord te komen over het verdrag.

Meer over