EU wil hoogopgeleide migranten 'lokken'

De Europese Unie ontkomt er niet aan zijn deuren te openen voor migranten. Vooral hoogopgeleiden moeten worden 'gelokt', zei eurocommissaris Frattini (Justitie) woensdag...

Samen met eurocommissaris Spidla (Werkgelegenheid) presenteerde Frattini woensdag in Brussel een 'actieplan' voor legale economische migratie. 'Legale migratie is noodzakelijk', aldus Spidla. Tussen 2010 en 2030 neemt de beroepsbevolking in de EU met 20 miljoen mensen af vanwege de vergrijzing.

Over het aantal migranten dat de lidstaten toestaan, beslissen de nationale regeringen. Brussel wil enkel de regels standaardiseren en stimuleren dat nieuwkomers ook geïntegreerd raken.

Vijf jaar geleden sneuvelde een plan van de vorige Commissie voor een gemeenschappelijk beleid voor economische migratie. Het lag in veel lidstaten, vooral in Duitsland, te gevoelig. 'We gaan ons absoluut niet bemoeien met hoeveel mensen in elk land worden toegelaten en voor welke sectoren', bezwoer Frattini daarom.

Wel is het volgens de Europese Commissie van belang om centraal bij te houden hoeveel arbeidskrachten de lidstaten nodig hebben. Dat kan een duidelijk signaal zijn naar de herkomstlanden, zoals Marokko of India.

Europa heeft vooral behoefte aan niet-Europese hoogopgeleiden, specialisten in hun vakgebied, aldus Brussel. Voor hen is het nu bijzonder moeilijk om in de EU te komen werken. 'Maar het bedrijfsleven heeft hen wel nodig', aldus Frattini. 'We willen hun verblijfsvergunning koppelen aan een arbeidsvergunning.' Als een internationale firma een ICT'er uit India aanneemt in Londen, zou deze zonder al te veel nieuwe hobbels ook in de filialen van dat bedrijf in Turijn of Rotterdam moeten kunnen werken.

Volgens Frattini gaat 45 procent van de migrerende hoogopgeleiden uit de rest van de wereld richting de VS, terwijl 84 procent van de migranten zonder beroepskwalificaties illegaal naar Europa komt.

Ook voor seizoensarbeiders, die in Europa vaak illegaal werken, wil de Europese Commissie een regeling treffen. Ze zouden contracten moeten krijgen om gedurende vijf jaar telkens zes maanden in de EU te komen werken.

Volgens Spidla maakt zo'n regeling een einde aan de massale illegale migratie. 'Illegaliteit is een massavernietigingswapen, het zwartwerk is de sociale dumping waarover zo vaak wordt gesproken.'

Spidla bestrijdt dat het binnenhalen van legale migranten de kansen op de arbeidsmarkt verkleint voor de eigen burgers. 'Veel mensen hier willen geen laagbetaalde banen vervullen. En Spanje heeft bewezen dat de werkloosheid kan dalen van 20 naar 9,4 procent hoewel er drie miljoen nieuwe arbeidskrachten bijkwamen.'

Meer over