EU vergaart vluchtdata passagiers

De Europese Unie gaat luchtvaartmaatschappijen verplichten bepaalde gegevens van passagiers op vluchten van buiten de EU over te dragen aan de grensautoriteiten....

Daarmee volgt de EU het voorbeeld van de Verenigde Staten die sinds vorig jaar van luchtvaartmaatschappijen eisen dat zij vooraf tal van passagiersgegevens doorspelen aan de Amerikaanse autoriteiten. In vergelijking met de VS eist de EU echter slechts een vrij beperkt aantal gegevens op, zoals naam, paspoortnummer en plaats van vertrek. De maatregel is bedoeld om de controle aan de grens te vereenvoudigen en illegale immigranten makkelijker tegen te houden.

De Europese Commissie ging onlangs onder zware druk van de VS akkoord met de omstreden Amerikaanse regeling voor de overdracht van passagiersgegevens. Maar binnen het Europees Parlement is er veel kritiek op het akkoord.

De klacht is dat de VS veel te veel gegevens opvragen, zoals creditcardnummers. Bovendien hebben passagiers die geweigerd worden volgens de critici van de regeling te weinig mogelijkheden om in beroep te gaan. Het Europees Parlement stemt vandaag over die kwestie.

De EU-ministers werden het gisteren na jaren bakkeleien ook eens over een maatregel die het 'asielshoppen' moet ontmoedigen. Dat houdt in dat asielzoekers hun toevlucht kiezen in het land met de gunstigste regelingen.

Om dat te voorkomen hebben de EU-ministers afspraken gemaakt over de behandeling van asielzoekers die om humanitaire redenen in de landen van de Unie neerstrijken. Afgesproken is dat die asielzoekers vrijwel dezelfde status krijgen als erkende vluchtelingen, die kunnen aantonen dat zij in hun land worden vervolgd. Anders dan erkende vluchtelingen hebben de 'humanitaire' vluchtelingen wel minder rechten als het gaat om het zoeken van werk.

Meer over