EU toont in CO -plan begrip voor positie zware industrie 2

De Europese leiders hebben vrijdag beloofd binnen een jaar definitieve afspraken te maken over de uitvoering van hun plannen voor vermindering van de CO2-uitstoot....

Van onze correspondenten Bart Dirks en Bert Lanting

Vooral de Duitse bondskanselier Angela Merkel drong tijdens de EU-top in Brussel aan op maatregelen. Die moeten voorkomen dat energie verslindende bedrijven in Europa, zoals staalproducenten, het slachtoffer worden van de strenge milieueisen.

Volgens de Sloveense premier Janez Jansa, momenteel voorzitter van de EU, onderkennen de EU-leiders het risico dat dergelijke bedrijven verhuizen naar landen met minder strenge milieunormen. Het gevolg zou zijn dat er voor de EU banen verloren gaan, terwijl de vertrokken bedrijven elders gewoon doorgaan met het vervuilen van het milieu.

Daarom willen EU-landen eind 2009 afspraken maken met landen buiten de EU over de aanpak van de energie-intensieve sector. Dat moet gebeuren bij de onderhandelingen over de verlenging van het Kyoto-verdrag. Dat loopt in 2012 af.

Mocht dat niet lukken, dan zal de EU maatregelen nemen om staalbedrijven, elektriciteitscentrales en andere energie slurpende ondernemingen te beschermen tegen oneerlijke concurrentie uit het buitenland.

Het is de bedoeling dat alle bedrijven die aan het Europese emissiehandelsysteem (ETS) deelnemen, vanaf 2013 betalen voor de uitstootrechten. Eén mogelijkheid is dat de energie intensieve bedrijven pas later, of zelfs helemaal niet, hoeven te betalen voor de emissierechten. Die rechten kunnen ze verkopen als ze onder hun uitstootlimiet blijven. Een ander voorstel, waar Frankrijk veel voor voelt, is een extra heffing op producten uit landen met minder strenge milieueisen.

Milieuorganisaties zijn teleurgesteld over de uitkomst van de EU-top. ‘Het enige dat we gekregen hebben, is een kopietje van de afspraken van vorig jaar, aangevuld met wat misplaatste protectionistische taal om de zware industrie te plezieren’, aldus Madi Sideridou van Greenpeace.

De EU-leiders besloten ook een voorstel van de Britse premier Gordon Brown te bekijken. Hij wil een gereduceerd btw-tarief voor ‘groene’ producten. Frankrijk en Groot-Brittannië hebben dit voorstel al eerder bepleit in de EU, maar dat liep op niets uit. Volgens de Franse president Nicolas Sarkozy is er nu echter meer steun voor het voorstel voor een ‘groen btw-tarief’.

De Duitse minister van Financiën Peer Steinbrück zei dat Duitsland bereid is over het idee te praten. Wel liet hij doorschemeren dat hij er weinig in ziet om nog meer uitzonderingen op het btw-tarief te introduceren. ‘Hoe kunnen we dat afbakenen?’, vroeg hij zich af.

De EU-leiders lieten ook weten dat zij voorlopig vasthouden aan het streven dat per 2020 minstens 10 procent van de autobrandstoffen uit biobrandstoffen moet bestaan, ook al blijkt dat de productie een nadelig effect heeft op de voedselprijzen. ‘We sluiten niet uit dat we onze doelstellingen zullen moeten wijzigen, maar voorlopig zien we daar geen reden toe’, zei EU-voorzitter Jansa.

Meer over