EU stelt economische hervormingen uit

De Europese staats- en regeringsleiders hebben vrijdag in Brussel slechts één concrete stap gezet om de kwakkelende Europese economie een nieuwe impuls te geven....

Vier jaar geleden hebben de EU-lidstaten zich in Lissabon voorgenomen in 2010 de meest concurrerende kenniseconomie ter wereld te zijn. Deze Lissabon-strategie loopt echter stroef. Juist de afgelopen jaren heeft Europa terrein verloren op de VS, China en India.

‘Sinds de Lissabon-afspraken zijn er in de EU zes miljoen nieuwe banen gecreëerd, maar desondanks is de werkloosheid onaanvaardbaar hoog gebleven’, aldus de Ierse premier en Oud-voorzitter Berthie Ahern.

‘We kunnen nu gebruikmaken van het oplevende economisch herstel’, aldus Ahern. ‘Economische groei is geen doel, maar een middel om ons sociaal model overeind te houden.’

De kansen om de Lissabon-strategie waar te maken, zijn volgens Ahern ‘beter dan ooit’. Maar zijn landgenoot Pat Cox, voorzitter van het Europees Parlement, wees erop dat veel landen flink achter op schema liggen. ‘Zo’n 40 procent van de afgesproken maatregelen is nog niet door de lidstaten ingevoerd. Dat is teleurstellend. We riskeren een vertrouwenscrisis.’

Een ‘high level’-werkgroep onder leiding van Wim Kok moet de EU-landen wijzen op hun falen. Kok moet in november een rapport presenteren waarin de zwaktes van de diverse Europese economieën worden uiteengezet. De rapportage moet de basis vormen van de volgende EU-voorjaarstop in 2005.

‘Kok gaat de Europese doelstellingen niet opnieuw formuleren, die zijn helder genoeg’, aldus premier Balkenende vrijdag in Brussel. ‘Het gaat om de uitwerking in de praktijk.’

FNV-voorzitter Lodewijk de Waal is sceptisch over de resultaten die Kok zal kunnen boeken. ‘Het evalueren van geen vooruitgang brengt geen vooruitgang.’

Balkenende geeft toe dat het ‘erg lastig’ zal worden om de Lissabon-doelstellingen in 2010 te halen. ‘Maar we moeten elkaar ook niet in de put praten.’

De regeringsleiders benadrukten vrijdag eensgezind het belang van structurering van de arbeidsmarkt, van een beter ondernemersklimaat en van innovatie.

Voorzitter Romano Prodi van de Europese Commissie maande de lidstaten tot meer investeringen in onderzoek en ontwikkeling. Ook riep hij de 15 huidige EU-leden op hun arbeidsmarkten open te stellen voor werknemers uit de tien nieuwe landen die per 1 mei lid worden van de EU.

‘Dat is een sociale plicht, maar ook in het eigen economisch belang’, aldus Prodi.

Meer over