EU-regels voor luchtkwaliteit worden strenger

De Europese Commissie gaat strengere richtlijnen voorschrijven voor de handhaving van de luchtkwaliteit in de lidstaten van de EU. De hoeveelheden zwaveldioxide, stikstofdioxide, stofdeeltjes en lood in de lucht zullen sterk verlaagd moeten worden....

Van onze correspondent

BRUSSEL

De nieuwe doelstellingen betekenen dat de uitstoot van deze stoffen door industrie en verkeer drastisch omlaag moeten. De emissies van zwaveldioxide zullen in 2010 10 procent lager moeten uitkomen dan bij ongewijzigd beleid het geval is. Dat kan door de hoeveelheid zwavel in vloeibare brandstoffen te verminderen. Ook de emissie van stikstofdioxide moet 10 procent omlaag. De hoeveelheid lood in de lucht is de afgelopen jaren al aanzienlijk gedaald door het gebruik van loodvrije benzine. Bjerregaard verwacht niet veel problemen te hebben om deze doelstellingen te halen.

Dat geldt echter niet voor de hoeveelheid kleine stofdeeltjes in de lucht. Die zijn uit veel verschillende bronnen afkomstig en dus moeilijker te bestrijden. Naar schatting zullen de emissies in stedelijke gebieden in 2010 circa 50 procent lager moeten zijn dan nu het geval is .

Meer over