EU-lidstaten voor Duits-Frans plan één asielbeleid

Lidstaten van de Europese Unie moeten asielzoekers op dezelfde wijze gaan opvangen. Overal dienen vluchtelingen zakgeld, onderdak, medische zorg en het recht op arbeid te krijgen....

Een voorstel van Duitsland en Frankrijk voor de invoering van minimumnormen, ontmoette op een bijeenkomst van de EU-ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken in het Finse Turku weinig weerstand. De harmonisering van het asielbeleid moet voorkomen dat asielzoekers voortdurend hun toevlucht zoeken in landen waar de omstandigheden het aantrekkelijkst zijn.

Naar verwachting wordt het voorstel volgende maand bekrachtigd in Tampere, waar de regeringsleiders van de Europese Unie een speciale top aan het asielvraagstuk wijden. Wat de normen precies zullen zijn, wordt pas later vastgelegd.

Mede als gevolg hiervan zal Nederland in Europees verband niet langer aandringen op een evenwichtiger verdeling van asielzoekers. De verwachting is dat harmonisatie daar uiteindelijk vanzelf toe leidt, verklaarde staatssecretaris van Justitie Cohen vrijdag.

Het streven van Nederland om tot één Europese asielprocedure te komen, met onder meer toepassing van identieke toelatingscriteria, lijkt vooralsnog niet haalbaar. Cohen heeft aangedrongen op snelle afronding van een studie naar de effecten door de Europese Commissie. 'Duidelijk is dat een aantal lidstaten nogal huiverig is', stelde de bewindsman vast.

Landen die tot dusver weinig asielzoekers opvangen, zoals Spanje, Portugal en Griekenland, hebben geen belang bij een gemeenschappelijke regeling. Zij vrezen een forse toename. Cohen verklaarde niet teleurgesteld te zijn.

'Laten we eerst het totale resultaat van Tampere afwachten.' Hij zei wel het 'uitkristalliseren' van het denken over een gezamenlijke aanpak te bespeuren. 'Er is wat beweging. We blijven ambitieus'.

De Finse minister van Justitie, Johannes Koskinen, wees er gisteren op dat de komst van één procedure in de praktijk vergaande gevolgen heeft. Dat bijvoorbeeld in alle lidstaten dezelfde beroepsprocedures en gelijke beslissingstermijnen zouden moeten gaan gelden, betekent dat rechtbanken hun organisatie dienen aan te passen.

Mogelijk komt er op termijn wel overeenstemming over een gezamenlijke lijst met landen, waarnaar asielzoekers kunnen worden teruggestuurd. Verschillende lidstaten behielden zich wel nadrukkelijk het recht voor met derde landen afspraken te maken over terugkeerregelingen zolang er nog geen Europese regels bestaan. De ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken kondigden voorts een offensief aan tegen mensensmokkel. De omvang ervan baart de lidstaten grote zorgen.

Volgens staatssecretaris Cohen biedt Tampere een unieke kans. Als een Europese aanpak uitblijft, zal het probleem zich alleen maar verplaatsen. Landen met veel asielzoekers zullen repressieve maatregelen afkondigen, waarna vluchtelingen hun heil in een andere lidstaat zullen gaan zoeken. 'Zo kom je in een neerwaartse spiraal terecht en wordt Fort Europa realiteit.'

Meer over