EU-leiders definitief eens over ambitieus klimaatplan

De leiders van de 27 EU-landen zijn het vrijdag op de klimaattop in Brussel definitief eens geworden over een ambitieus klimaat- en energieplan. Doel is dat Europa zuiniger wordt met energie en die schoner gaat produceren...

Het plan moeten leiden tot minder opwarming van de aarde en minder stijging van de zeespiegel en moet Europa bovendien minder afhankelijk maken van energie uit landen als Rusland en Iran.

20 procent minder
De EU als geheel gaat 20 procent energie besparen, 20 procent minder broeikasgas kooldioxide (CO2) uitstoten in 2020 (ten opzichte van 1990). Bovendien zal in 2020 20 procent van de verbruikte energie in de EU als geheel afkomstig zijn uit hernieuwbare energiebronnen als zon, wind, water en aardwarmte.

De Duitse bondskanselier Merkel, die de vergadering voorzat, hoopt dat andere werelddelen het Europese voorbeeld gaan volgen. Dat kan onder meer via de G8-groep van meest geïndustrialiseerde landen, waarvan Duitsland nu ook voorzitter is. ‘We proberen de Schwung van deze vergadering over te brengen op andere landen’, zei Merkel.

'Historisch resultaat'
Voorzitter Jose Manuel Barroso van de Europese Commissie sprak over een historisch resultaat. ‘Sinds mijn aantreden is dit de vergadering met de meest vergaande gevolgen’.

Barroso zal in het derde kwartaal voorstellen doen voor landendoelen voor hernieuwbare energie. Elk land moet daarmee zelf instemmen. Merkel erkende dat de verdeling lastig wordt. ‘Elk land vindt zichzelf een speciaal geval. En daarmee zijn ze weer allemaal gelijk en is de opgave te doen’, zei Merkel.

Op het nippertje besloten de regeringsleiders ook om straat- en huisverlichting aan te pakken. Brussel doet daarvoor uiterlijk in 2009 voorstellen. ‘Alleen al in Duitsland kunnen we heel veel besparen door gloeilampen te vervangen door spaarlampen’, zei Merkel.

Frankrijk
Regeringsleiders van enkele Oost-Europese landen en Frankrijk hadden tijdens de vergadering nog tegengestribbeld. Frankrijk kreeg in de tekst enige erkenning dat de vele Franse kerncentrales nauwelijks CO2 uitstoten en de Oost-Europese landen kregen de belofte dat met hun lokale situatie rekening wordt gehouden bij het maken van ‘billijke’ afspraken.

Nederland gaat op sommige punten verder dan de EU-plannen. Zo heeft het kabinet in het nieuwe regeerakkoord al een CO2-reductie van 30 procent beloofd.

Premier Balkenende praat vrijdag in Brussel met de Duitse bondskanselier Merkel bij het begin van de tweede dag van de Europese top over het klimaatbeleid; rechts de Oostenrijkse minister van Financiën Molterer. (EPA)Beeld EPA
Meer over