EU jut zichzelf op tegen terrorisme

De lidstaten van de Europese Unie hebben zichzelf donderdag strikte deadlines opgelegd voor het invoeren van antiterreurmaatregelen. Uiterlijk 1 juni moeten alle landen regels hebben ingevoerd over inbeslagname van crimineel geld en over de vorming van gezamenlijke opsporingsteams....

De Europese leiders gingen donderdag in Brussel akkoord met de benoeming van VVD'er Gijs de Vries tot EU-terrorismecoördinator. Hij krijgt als belangrijkste taak de 25 EU-landen beter te laten samenwerken in hun strijd tegen terrorisme.

Douane, politie en geheime diensten moeten onderling meer informatie uitwisselen, en hun acties op elkaar afstemmen. In juni moet De Vries een eerste verslag uitbrengen over de voortgang.

Volgens EU-buitenlandcoördinator Javier Solana, onder wie De Vries gaat werken, moet de Nederlander erop toezien dat besluiten snel door de nationale parlementen worden goedgekeurd, zodat alle landen met dezelfde snelheid actie ondernemen.

Na 11 september 2001 spraken de EU-landen een reeks maatregelen af, waaronder een internationaal arrestatiebevel. Dat moet het gemakkelijker maken verdachten aan te houden en uit te leveren. Maar een aantal maatregelen is nog steeds niet ingevoerd.

'Te veel maatregelen wachten nog steeds op ratificatie', aldus Commissie-voorzitter Romano Prodi. 'Dergelijke tekortkomingen en vertragingen zijn onvergeeflijk.'

Solana zei dat hij De Vries vooral als terrorismecoördinator had gekozen wegens zijn ervaring als staatssecretaris van Binnenlandse Zaken. 'We hebben iemand nodig met een gedegen kennis van de ministeries van Binnenlandse Zaken.'

Ook zijn ruime Europese ervaring, onder meer in het Europees Parlement en bij de Conventie die de Europese grondwet voorbereidde, speelt een rol.

De regeringsleiders en staatshoofden hebben verder ingestemd met een solidariteitsclausule. Daarin beloven ze elkaar steun bij (dreigende) aanslagen, mogelijk zelfs met militaire middelen. In dat verband heeft Griekenland gisteren al steun en hulp gevraagd voor de komende Olympische Spelen.

Premier Balkenende zei dat de EU niet de voedingsbodem voor terrorisme uit het oog wil verliezen. 'We moeten openstaan voor dialoog en kansen bieden via ontwikkelingssamenwerking. Niettemin is er geen enkele rechtvaardiging voor terrorisme.'

Meer over