EU en Vietnam eens over samenwerking

De Europese Unie en Vietnam hebben in Brussel een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Sinds 1990 onderhielden Vietnam en de Unie al diplomatieke betrekkingen....

Van onze correspondent

BRUSSEL

De Vietnamese minister van Buitenlandse Zaken Nguyen Manh Cam zei dat Vietnam en de EU 'een aanzienlijk potentieel' bezitten voor verdere ontwikkeling en samenwerking.

Het akkoord dat de Unie en Vietnam maandag sloten, regelt vooral economische samenwerking en wederzijdse handel. Bovendien belooft de Unie de economische ontwikkeling van Vietnam te zullen steunen, onder andere door te helpen een markteconomie in te voeren.

Tenslotte gaat de Unie Vietnam helpen met milieubescherming en behoud van de natuurlijke hulpbronnen. Het akkoord bevat tevens een bepaling over de eerbiediging van de mensenrechten in Vietnam en de democratische beginselen.

Respect voor de rechten van de mens vormt een 'essentieel element' van het akkoord. Een andere afspraak is dat Vietnam de Vietnamezen zal terugnemen die het land in het verleden zijn ontvlucht.

Meer over