Etno-marketeer verkoopt vooral open deuren

Turken hebben een voorkeur voor video, en Surinamers besteden relatief veel geld aan personal-careprodukten, zoals 'hair-relaxers' of 'foundation voor een donkere huid', meldt het blad Onderzoek, orgaan van de Nederlandse Vereniging van Marktonderzoekers....

'De meeste bedrijven weten niet wat voor markt ze laten liggen', meent een account planner van een groot reclamebureau. 'Het is idioot om te denken dat daar geen geld zit. Kijk maar naar de groei van de Aldi's en de Dirk van de Broeken die zich helemaal op de D-markt richten, waarin ook de meeste Turken zitten. Deze bedrijven groeien een stuk sneller dan de wat duurdere supermarktketens.'

De bestedingen aan dagelijkse gebruiksartikelen liggen bij allochtone groepen aanzienlijk hoger dan bij Nederlanders, stelt het blad vast. Minder geld wordt door allochtonen uitgegeven aan drank, tabakswaren en verpakte artikelen.

Onderscheid wordt gemaakt tussen de eerste en tweede generatie. 'Het gebrek aan produktkennis van oudere Turken en Marokkanen heeft tot gevolg dat men huiverig is produkten aan te schaffen. Zaken als de houdbaarheidsdatum, garantie en consumentenrechten gaan grotendeels aan hen voorbij. Men is van huis uit gewend dat je op prijzen kunt afdingen en dat er op de pof gekocht kan worden.' Dat is in etnische winkels ook gebruikelijk. (. . .) Ook is de vertrouwensband met de winkelier belangrijk. Bovendien is men zeer merktrouw, meer dan Nederlanders.'

Voor de tweede generatie geldt volgens Onderzoek dat 'statusconsumptie' erg belangrijk is. 'Trendy kledingmerken worden sneller door allochtone dan door autochtone jongeren opgepikt. Het bestedingsgedrag wordt gekenmerkt door impulsieve keuzes; er wordt weinig gebudgetteerd. Men koopt het liefst op afbetaling.'

Meer over