'Ernstig wangedrag' bij hart- en vaatonderzoek

De onderzoeksgroep rond de voormalige Rotterdamse hoogleraar Don Poldermans heeft zich schuldig gemaakt aan 'ernstig wetenschappelijk wangedrag' door studiegegevens van 169 patiënten te verzinnen. Dat schrijft de onderzoekscommissie in het eindrapport over de van fraude beschuldigde internist. Het rapport verschijnt deze week.

VAN ONZE VERSLAGGEEFSTER ELLEN DE VISSER

AMSTERDAM - Poldermans noemt de conclusies van de commissie in een schriftelijke verklaring en een telefonische reactie 'aantoonbaar onjuist', 'suggestief' en 'onnodig beschadigend'. Hij reageert voor het eerst uitgebreid op de aantijgingen.

Poldermans (56) werd een jaar geleden uit zijn functie ontheven nadat een commissie had vastgesteld dat hij onzorgvuldig was geweest bij het verzamelen van studiegegevens. Hij was na de psycholoog Diederik Stapel en een Nijmeegse onderzoeker de derde wetenschapper in korte tijd die van fraude werd beschuldigd. De commissie besloot meer van zijn onderzoekswerk door te lichten.

De Rotterdamse internist geldt als een internationale grootheid op het gebied van hart- en vaatonderzoek. Hij publiceerde meer dan vijfhonderd wetenschappelijke artikelen. Het is te duur en praktisch onhaalbaar om dat hele oeuvre tegen het licht te houden, schrijft de commissie. Het onderzoek beperkt zich tot vijf studies die onder zijn leiding werden uitgevoerd en waarover zeven artikelen verschenen.

Bij vijf artikelen in internationale vakbladen kan niet worden ingestaan voor de betrouwbaarheid van de conclusies, schrijft de commissie. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de rol van medicijnen (bètablokkers en statines) bij de preventie van hartproblemen tijdens een operatie. De redacties van de tijdschriften moeten zelf besluiten of de artikelen worden ingetrokken.

De commissie kreeg vorig jaar van een klokkenluider een bestand met patiëntengegevens die zouden zijn gebruikt voor twee onderzoeksartikelen, maar die na verificatie ernstig bleken af te wijken van de ziekenhuisdata. Maar dat bestand bevat zo veel onjuistheden, zegt Poldermans, dat het niet de basis kán zijn van die artikelen.

De juiste gegevens heeft een promovendus volgens hem op een vergrendelde computer achtergelaten toen hij vier jaar terug in de VS ging werken. Het is immers verboden, zegt hij, gegevens uit het ziekenhuis mee te nemen naar het buitenland. Die computer heeft de commissie nooit teruggevonden. 'Dat maakt een verdediging tegen de aantijgingen onmogelijk', aldus Poldermans.

Volgens de commissie is bij een aantal onderzoeken ook sprake van onzorgvuldige verslaglegging. Er kan niet meer worden achterhaald of gegevens over patiënten kloppen omdat die gebrekkig zijn gearchiveerd of ontbreken. Poldermans zegt dat een deel van het archief buiten zijn weten door het Erasmus MC is opgeruimd na waterschade of in verband met ruimtegebrek. Voor sommige onderzoeken gold toen ze werden uitgevoerd geen bewaarplicht, zegt hij. 'De Commissie heeft eigen regels opgesteld, die zij met terugwerkende kracht op mijn studies van toepassing laat zijn. Dat is in strijd met fair play.'

Pagina 8-9: Waar ging het mis? Reconstructie van fraude met patiëntgegevens.

undefined

Meer over