Ernst Bakker burgemeester van Hilversum

Bij kabinetsformaties wordt het leukste tot het laatst bewaard: de stoelendans. De Volkskrant neemt alvast een voorschot en laat een aantal bekende Nederlanders naar eigen smaak en inzicht een kabinet samenstellen....

Algemene Zaken en premier: Wim Kok. En in de toekomst graag direct gekozen.

Binnenlandse Zaken: Roger van Boxtel.

Buitenlandse Zaken: Gijs de Vries. Hij is, anders dan sommige VVD'ers, een echte Europeaan.

Minister voor Ontwikkelingssamenwerking: Suzanne Bischoff van Heemskerk.

Defensie: Klaas de Vries. Terug naar zijn oude stiel.

Economische Zaken en Werkgelegenheid en Landbouw: Alexander Rinnooy Kan.

Financiën: (De broer van) Gerrit Zalm; echt marktgericht.

Justitie, inclusief asielbeleid: Benk Korthals. Ik ben benieuwd...

Milieu- en Natuurbeheer: Ed Nijpels.

Onderwijs, Wetenschappen, Jeugdzaken en Sport: Bram Peper, nu burgemeester van Rotterdam.

Staatssecretaris voor Cultuur en Kunsteducatie: Rudi Fuchs.

Sociale Zaken: Ella Vogelaar.

Verkeer en Waterstaat: Annemarie Jorritsma.

Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening: Riek Bakker (geen familie).

Volksgezondheid en Welzijn: Els Borst.

Nederlandse Antillen en Aruba: Frans Weisglas. ('Ha, ik ben genoemd'), standplaats Kralendijk.

Meer over