Erfenissen redden goede doelen

Nalatenschappen redden de opbrengst van grote goede doelen. De donaties bij filantropische instellingen stagneerden vorig jaar door de economische recessie, maar de inkomsten uit erfenissen bleven met 10,6 procent wel flink stijgen. Dankzij deze hogere nalatenschappen stegen de totale inkomsten van veertig grote goede doelen met 1,8 procent naar 840 miljoen euro.

AMSTERDAM - Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van de Volkskrant naar de opbrengst uit de eigen fondsenwerving van veertig grote goede doelen. KWF Kankerbestrijding haalde vorig jaar 136 miljoen euro op, waarvan 39 miljoen euro uit erfenissen. Ook het Leger des Heils (20 miljoen euro) en de Zonnebloem (14 miljoen euro) kregen in 2013 veel geld binnen uit nalatenschappen.

De inkomsten daaruit zijn de laatste tien jaar gestaag aan het stijgen. Erfenissen maken nu ruwweg een kwart uit van de opbrengst van goede doelen. Donateurs zijn goed voor ruim 60 procent van de inkomsten, de verkoop van artikelen of speciale sportacties brengen het overige geld binnen. Een erfenis aan een goed doel is sinds 2006 volledig belastingvrij, maar bij slechts 3,7 procent van de nalatenschappen gaat er iets naar een goed doel. Naar verwachting neemt nalaten aan charitatieve instellingen de komende jaren een hoge vlucht. René Bekkers, directeur van het Centrum voor Filantropische Studies van de VU, spreekt al van een 'Gouden Eeuw van de Filantropie'.

De inkomsten uit nalatenschappen vertonen bij individuele goede doelen wel flinke schommelingen. Het ene jaar ontvangt een instelling een grote erfenis, het jaar erna dalen de inkomsten dan weer. De Zonnebloem en het Leger Des Heils ontvingen in 2013 zo'n groot bedrag; de Zonnebloem kreeg een nalatenschap van 12 miljoen euro.

Unicef en SOS-Kinderdorpen ontvingen juist in 2012 een flinke erfenis, waardoor hun inkomsten in 2013 weer daalden. SOS-Kinderdorpen kreeg twee jaar geleden twee keer een nalatenschap van een miljoen euro. Amnesty International zag het aantal leden vorig jaar met tienduizend dalen tot 255 duizend, maar dat werd gecompenseerd door een nalatenschap van zeven ton afgelopen december.

De waarde van nalatenschappen beweegt ook mee met de koersen op de effectenbeurs. De stijgende koersen van aandelen is een belangrijke aanjager van de hogere inkomsten uit erfenissen in 2013.

Goede doelen hebben de nalatenschappen de laatste jaren ook tot speerpunt uitgeroepen. De instellingen werken nauw samen met notarissen om met campagnes of informatiefolders klanten bewust te maken van de mogelijkheid om ook goede doelen in het testament op te nemen. Peggy Rolvink (42) uit Nieuwersluis heeft al besloten dat een kwart van haar erfenis naar het Wereld Natuur Fonds gaat. 'Je weet nooit hoe het loopt in het leven. Het geeft een rustig gevoel om te weten dat een deel van wat ik heb opgebouwd ten goede zal komen aan de natuur. Goed voorbeeld doet goed volgen, dus ik hoop dat mijn dochters later ook hun goede doel zullen opnemen in hun testament.'

Van alle goede doelen haalt KWF Kankerbestrijding met 136 miljoen euro jaarlijks veruit het meeste geld op bij donateurs. Unicef staat ondanks een daling van de inkomsten met 49 miljoen euro op de tweede plaats, op de voet gevolgd door Artsen zonder Grenzen met 49 miljoen.

De Nierstichting, Plan Nederland en de Dierenbescherming waren vorig jaar de grote verliezers. Hun inkomsten daalden met gemiddeld 10 procent. Alle drie de fondsen kampten met veel lagere inkomsten uit nalatenschappen.

pagina 20-21

Volkskrant-onderzoek: Er is nog een wereld te winnen

undefined

Meer over