'Er is nu lang genoeg op Nessie gejaagd'

Aan de oever van Loch Ness in Schotland botste dinsdag de techniek met de traditie. De Zweedse onderzoeker Jan Sundberg startte daar een miljoenen kostende speurtocht die definitief moet vaststellen of het befaamde monster van het meer al dan niet bestaat....

Tegenover het team van Sundberg stond Kevin Carlyon, een hogepriester van de Britse White Witches. Hij sprak enkele traditionele toverformules uit die ervoor moeten zorgen dat Nessie ook voor de allermodernste hulpmiddelen onzichtbaar zal blijven. Carlyon: 'Ik zal nu en in de toekomst iedereen tegenhouden die Nessie nog kwaad probeert te doen. De mensen willen niet dat mijnheer Sundberg of iemand anders het leven van Nessie verstoort. Er is nu al lang genoeg op haar gejaagd.'

Sundberg, die hoe dan ook een DNA-monster van Nessie wil, toonde geen begrip voor Carlyons actie. Hij gebood de hogepriester te verdwijnen. 'Ik wil niets met u te maken hebben. Wij zijn hier voor een wetenschappelijke expeditie. Dat heeft u maar te respecteren.'

Het Zweedse team plaatste dinsdag al fuiken in het ondiepe gedeelte van Loch Ness. Het monster houdt zich volgens de overlevering in het diepste gedeelte van het meer op, maar Sundberg denkt dat Nessie verwant is aan de familie van de aal en daarom regelmatig naar het ondiepe gedeelte zwemt.

Het monster van Loch Ness dook voor het eerst op in het jaar 565. De Nessie-hype kwam pas in de jaren dertig van de twintigste eeuw echt op gang toen langs het meer een weg werd geopend. Duizenden mensen claimen sinds die tijd het monster te hebben gezien. Loch Ness is een toeristische attractie geworden die jaarlijks een half miljoen bezoekers trekt.

Sundberg is niet de eerste die pretendeert definitief uitsluitsel te geven over het bestaan van het monster. In het verleden zijn talrijke boten met moderne apparatuur het meer opgegaan. Ook is de oever inmiddels bezaaid met camera's die het moment moeten registreren dat Nessie weer een keer opduikt. Tot nu toe lijkt het monster liever te luisteren naar toverformules en houdt het zich verborgen voor webcams, sonar en andere nieuwlichterij.

Meer over