'Er is meer cultuurkorting op komst'

SJORS KOEVOETS

AMSTERDAM - Bezuinigingen bij gemeenten leiden tot meer besparingen op cultuur. Die verwachting werd zondag meermaals uitgesproken tijdens het Paradisodebat 2013, gewoontegetrouw de samenkomst tijdens de Uitmarkt van de culturele vertegenwoordigers van de politieke partijen, beleidsmakers en de culturele sector.

Minister van Cultuur Jet Bussemaker (PvdA) blikte vooruit naar de cultuurnota van november. Er komt geen geld bij, vertelde zij. De sector moet de samenwerking blijven zoeken met bedrijven, wetenschap en sportwereld.

Over kwesties als talentontwikkeling, het verdwijnen van theaterproductiehuizen en de belastingaftrek voor zzp'ers (in de culturele sector sterk vertegenwoordigd) deed de minister geen duidelijke uitspraken. Zij beloofde het 'goed in de gaten te houden.'

Jasper van Dijk, woordvoerder cultuur van de SP Tweede Kamerfractie sprak zijn zorg uit over de aankomende bezuinigingen op de gemeenbudgetten en de mogelijke consequenties daarvan voor de lokale cultuurgelden. Die zullen nog verder onder druk komen door decentralisatie van overheidstaken, verwacht hij. De gemeenten zullen dan een aantal verantwoordelijkheden van de centrale overheid overnemen.

De aanwezige cultuurwethouders van Amsterdam, Rotterdam en Enschede konden Van Dijk niet geruststellen. Bovendien zijn er volgend jaar maart nieuwe gemeenteraadsverkiezingen, wat het cultuurbeleid van de gemeenten nog onzekerder maakt.

De SP vindt dat de overheid een basisaanbod, de bibliotheken, musea en theaters, moet blijven garanderen. De PvdA neemt een middenpositie in en vindt dat de culturele sector ook 'verder moet kijken'. De VVD legt de nadruk op zelfredzaamheid.

De algemene consensus onder de beleidsmakers is dat de culturele sector nog meer de samenwerking moet opzoeken met bijvoorbeeld bedrijven. Volgens Heleen Crielaard, hoofd Merk & Markt van de Rabobank kunstcollectie, zijn veel kunstenaars nog te angstig om met bedrijven in zee te gaan.

Oud-minister van Cultuur Hedy d'Ancona kreeg applaus met haar stelling dat volledige zelfredzaamheid een illusie is. 'Sommige kunstuitingen zijn voor bedrijven onvoldoende prestigieus en te gevaarlijk. Daarvoor heb je een overheid nodig.'

Ze kreeg bijval van Marijke van Hees (PvdA), wethouder cultuur van Enschede. 'Behalve intrinsiek mooi moet kunst ook schurend zijn. Maatschappijkritiek hoort ook bij kunst.'

undefined

Meer over