Er is geld te verdienen in de groeimarkt van overgewicht

Op de voordelen van het afslankmiddel Alli (Kennis, 16 mei) is heel veel af te dingen. De werkzame stof, Orlistat, is al vele jaren als medicijn op de markt....

Het wordt nauwelijks nog toegepast omdat het minimale gewichtsverlies niet opweegt tegen de vele bijwerkingen (in het bijzonder stinkende winden en vettige diarree), de relatief hoge kosten en het tijdelijke effect dat uiteraard verdwijnt zodra het middel niet meer wordt ingenomen.

Tot slot is er een beperkt risico op een tekort aan vetoplosbare vitamines. Alli zal nog minder effect hebben omdat slechts de helft van de gebruikelijke dosis over the counter mag worden verkocht. De fabrikant weet heel goed dat er zelfs met oude wijn in nieuwe zakken veel geld is te verdienen in de enorme groeimarkt van overgewicht. Jammer dat in het stukje niets wordt gezegd over de plaats van dit soort middelen in de behandeling van overgewicht.

Elke zinvolle behandeling dient primair gericht te zijn op een gedragsverandering die zich vertaalt in ander eetgedrag en meer bewegen. Dat is een moeizaam, langdurig en intensief traject dat echter bij gemotiveerde kandidaten kan leiden tot een succesvolle gewichtsreductie en, veel belangrijker nog, langdurig gewichtsmanagement en risicoreductie.

Die behandeling vraagt niet om pillen maar om een gedragstherapeut, een diëtist en een bewegingstherapeut.

Paul van de Meeberg, Hilversum, maag-darm-leverarts Nederlandse Obesitas Kliniek

Gezond gewicht
Volgens Broer Scholtens heb je een gezond gewicht bij een Body Mass Index (BMI) tussen 25 en 28 (Kennis, 16 mei). Dat zou Broer misschien wel willen, maar de deskundigen denken daar toch anders over.

Bij een BMI van 18,5 tot 25 heb je een gezond gewicht. Zowel daaronder als er boven is er sprake van een ongezond gewicht. Dat geldt overigens niet voor mensen met een bovengemiddelde hoeveelheid spiermassa.

Daarom gaan er ook wel stemmen op om de middelomtrek als maat voor een gezond gewicht te nemen. Het Voedingscentrum houdt voor mannen een maximale middelomtrek van 102 centimeter aan, voor vrouwen 88.

Norbert Duif, Wageningen

Meer over