Enschede: nieuwe welgestelden

Enschede heeft zijn hoop voor de toekomst gevestigd op het aantrekken van hogere inkomens. De grootste stad van het oosten wordt van oudsher gekenmerkt door veel laaggeschoolde werknemers in sociale woningbouw....

Het stadsbestuur wil daar meer evenwicht in brengen, staat te lezen in de Toekomstvisie Enschede 2010. Enschede wil de woningmarkt aan de onderkant verkrappen en aan de bovenkant verruimen. Oude woningen in de stad worden gesloopt. In plaats daarvan komen hoogwaardige centrumwoningen. Aan de rand van de stad wordt ruimte gemaakt voor wonen in het groen.

De nieuwe welgestelden zullen als het aan het stadsbestuur ligt vooral werkzaam zijn in de kennisindustrie. Om de hoogopgeleiden in Enschede te houden, wil de stad investeren in hoogwaardige cultuur.

Enschede heeft vier zogenoemde 'investeringswijken' aangewezen waar wordt begonnen met de nieuwe aanpak. Dat zijn Enschede Noord, Wesselerbrink, Laares en Pathmos. Over vier jaar worden vier andere wijken aangewezen. Overigens hoopt Enschede nog steeds vurig dat de fusie met Hengelo doorgaat. 'De toekomst is aan Twentestad.'

Meer over