Enquête opnieuw: jeugd vindt allochtoon niet eng

AMSTERDAM - De enquête die Maurice de Hond vorige week uitvoerde op verzoek van de PVV - waarin 43 procent van de geënquêteerden aangaf minder Marokkanen in Nederland te willen - viel bij menig politicus niet in goede aarde. PvdA-fractievoorzitter Diederik Samson vond de uitkomst ongeloofwaardig. 'Als je een platte vraag stelt, krijg je een plat antwoord.'

Ongeloofwaardig? Absoluut niet, reageert Han Entzinger, emeritus hoogleraar migratie- en integratiestudies. De ophef verbaast hem. Een dergelijk percentage rolt al decennialang uit onderzoeken. 'Het gevoel dat er te veel buitenlanders zijn, is consistent.'

Om meer zicht op dat gevoel te krijgen, vroeg de Volkskrant aan De Hond zijn onderzoek te herhalen en door te vragen. Hoewel de media-aandacht over de peiling de nieuwe peiling kon beïnvloeden, koos toch een vergelijkbare hoeveelheid (44 procent) voor de antwoordoptie 'liever minder Marokkanen'.

Maar die groep is diverser dan op het eerste oog lijkt. Politieke maatregelen gericht op alle Marokkaanse Nederlanders blijken niet populair. Zo wil maar 1 op de 10 geënquêteerden Marokkaanse Nederlanders stimuleren om te emigreren, bijvoorbeeld met financiële prikkels.

Ook leeft onder jongeren het 'minder Marokkanen'-sentiment beduidend minder dan onder ouderen. Een lichtpuntje, aldus Entzinger. 'Dat jongeren allochtonen minder eng vinden, wordt bovendien door diverse onderzoeken gestaafd.'

De tweede- en derdegeneratiemigranten zijn hoger opgeleid. Nog niet op universitair niveau, maar de deelname van Turkse en Marokkaanse jongeren aan het hbo-onderwijs ligt op hetzelfde niveau als bij autochtone leerlingen.

Volgens Entzinger is het sentiment tegen Marokkanen deels te verklaren omdat deze groep juist relatief goed is geïntegreerd. 'Ze vallen meer op, omdat ze zich sterker dan Turken en Chinezen op de Nederlandse samenleving richten.' Ze spreken thuis vaker Nederlands en hebben meer contacten met autochtonen, constateert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) al geruime tijd.

Datzelfde SCP onderzoekt al jarenlang de acceptatie van buitenlanders (of allochtonen) als buren, collega's en in de familie. Het autochtoon onbehagen blijkt op dit front opvallend constant. Alleen na de moord op filmmaker Theo van Gogh (in november 2004) lag het een paar procenten hoger, zegt Entzinger. 'Met de uitslag van De Hond zijn we weer op het niveau van de jaren negentig.'

Wat volgens Entzinger wél aan het veranderen is: de afstand die wordt ervaren tussen groepen allochtonen en autochtonen. 'We komen elkaar vaker tegen op het werk en tijdens de studie, maar toch wordt meer segregatie gevoeld. In het sociale leven blijft het contact zeer beperkt.

'Er zijn maar weinig autochtonen die allochtonen hebben in hun vriendenkring en vice versa. Op de universiteit zie je ze ook nauwelijks bij elkaar aan tafel zitten. Of dat erg is? Misschien blijven de Limburgers ook liever onder elkaar.'

undefined

DE CIJFERS

# 29 procent van de 18-24 jarigen wil 'liever minder Marokkanen in Nederland', onder 55-plussers is dit 55 procent.

# 15 procent van de personen die 'liever minder Marokkanen' aanvinkt, wil niet dat de politiek ook bijpassende maatregelen neemt.

# 66 procent van de geënquêteerden beoordeelt zijn contact met Marokkanen als positief of neutraal, 19 procent als negatief. De rest komt (vrijwel) nooit in contact met Marokkanen.

# 10 procent van de geënquêteerden wil Marokkaanse Nederlanders stimuleren om te emigreren, bijvoorbeeld met financiële prikkels. Politieke maatregelen gericht op alle Marokkaanse Nederlanders blijken dus niet populair.

Bron: Peil.nl, steekproef onder 2.700 Nederlanders

undefined

Meer over