Engelse leerling moet weer stampen

Het roer moet om van de minister. De leraar hoort de scholier weer kennis bij te brengen. Kaas groeit niet op planten, dat moet je wel weten.

VAN ONZE CORRESPONDENT PATRICK VAN IJZENDOORN

LONDEN - Breuken op je vijfde, Beethoven op je zevende, Darwin op je negende en Shakespeare op je elfde. Engelse scholieren moeten vanaf 2014 flink aan de slag. Bij zijn radicale hervormingen heeft minister Michael Gove met name naar het Verre Oosten gekeken.

Wie is Winston Churchill? Wie deze vraag op een Britse openbare basisschool stelt kan de vreemdste antwoorden verwachten. Uit een onderzoek is zelfs gebleken dat een op de vijf kinderen denkt dat de beroemde politicus en oorlogsleider een fictief persoon is.

Van Sherlock Holmes, daarentegen, wordt maar al te vaak vermoed dat hij echt heeft bestaan. En Renoir? Speelde die niet samen met David Beckham bij Paris St-Germain? En kaas groeit toch op planten?

Wat de Conservatieve bewindsman Gove betreft komt er een einde aan zulke misverstanden. Zijn nieuwe curriculum voor het basis- en middelbaar onderwijs moet de kenniskloof tussen staats- en privéscholen kleiner maken. Bovendien wil hij dat Engelse leerlingen stijgen op de internationale ranglijsten. Om die reden heeft hij inspiratie opgedaan in het buitenland, van Helsinki tot Boston, maar vooral in Aziatische landen als Japan, Singapore en China.

Dat laatste uit zich vooral in het wiskundeonderwijs. Vijf- en zesjarigen moeten voortaan tot honderd kunnen tellen, klok kijken en simpele breuken maken. Twee jaar later dienen ze getallen met twaalf te vermenigvuldigen. Rekenmachines komen pas tevoorschijn in de laatste klas wanneer de pittige algebra begint. Een andere Oosterse invloed is de nadruk op wetenschap en computertechnologie. Zo moet een zevenjarige kunnen googelen.

Bij andere vakken is het niet anders. Van een zesjarige wordt voortaan verwacht dat hij dichtregels kan voordragen, de wereldkaart kan lezen en een muziekinstrument kan bespelen. Vijf jaar later leest hij zijn eerste toneelstuk van The Bard of Avon, William Shakespeare, lost hij computerproblemen op en kan hij zich al een beetje uiten in een vreemde taal. Tegen die tijd heeft een leerling al kennis gemaakt met Darwin en Bach. Op de middelbare school komt meer aandacht voor geometrie, debatteren en pensioenopbouw.

Binnen onderwijskringen is argwanend gereageerd op het curriculum. Scholen maken zich zorgen over de haastige invoering, terwijl bonden vinden dat er te veel van leerlingen wordt verlangd en er te weinig ruimte is voor zelfontplooiing. Gove , een vader van twee, vindt dat onzin: 'In andere landen maken vijfjarigen ook breuken. Zijn Engelse kinderen zo anders? Mogen ze niet profiteren van het soort onderwijs waar hun leeftijdsgenootjes in andere landen mee te maken krijgen?'

Gove heeft wel geluisterd naar de bewaren tegen de eerste versie van zijn curriculum. Zo komt klimaatsverandering, anders dan gepland, wel aan de orde. In het geschiedenisonderwijs, dat sterk Brits georiënteerd zal zijn, zal er toch aandacht zijn voor de Amerikaanse burgerrechtenactiviste Rosa Parks. Ook zullen de omstreden kooklessen blijven bestaan. Deze worden opgenomen in het vak Design & Technologie. Fietsonderhoud is wel gesneuveld.

De term nationaal curriculum dekt overigens niet de lading. Privéscholen, vrije scholen en stadsacademies kunnen zelf hun curriculum inrichten. Bovendien voeren Wales, Schotland en Noord-Ierland een eigen onderwijsbeleid. Labour-kamerlid Chris Bryant heeft al gezegd dat Churchill wat hem betreft nooit zal worden bestudeerd in zijn Welshe kiesdistrict. Als minister van Binnenlandse Zaken had Churchill daar honderd jaar geleden het leger ingezet bij het breken van een mijnwerkersstaking.

Het gaat Gove echter met name om de 'state schools' waar de kwaliteit de afgelopen decennia aantoonbaar achteruit is gegaan, waardoor het aantal leerlingen dat met vlag en wimpel afstudeert, is toegenomen. Universiteiten en bedrijven klagen al tijden dat studenten en schoolverlaters slecht zijn in spellen en rekenen. Er bleken ook grammaticale fouten te zitten in een open brief waarin honderd geleerden het 'geestdodende Gove-curriculum' hekelden.

undefined

Meer over