Energieproductie blijft smerig

We doen veel te weinig met windenergie, zonnestroom en biobrandstoffen. Dat gaat ons opbreken, voorspelt het IEA.

VAN ONZE VERSLAGGEVER JOANTHAN WITTEMAN

AMSTERDAM - De vergroening van de mondiale energieproductie is de afgelopen twintig jaar vrijwel geen steek opgeschoten. Sinds 1990 is de energiewinning minder dan 1 procent schoner geworden, ondanks het Kyoto-protocol en duurzamere technologieën als windenergie, zonnestroom en biobrandstoffen.

Dat concludeert het Internationale Energie Agentschap (IEA) in een woensdag verschenen rapport. 'De manieren waarop we energie leveren en gebruiken bedreigen onze veiligheid, gezondheid, economische welvaart en het milieu', schrijft IEA-voorzitter en voormalig CDA-minister Maria van der Hoeven in het voorwoord. 'We moeten van koers veranderen voordat het te laat is.'

Van der Hoeven presenteerde de IEA-bevindingen woensdag in New Delhi tijdens de tweedaagse Clean Energy Ministerial, een topconferentie van energieministers uit meer dan twintig landen, samen goed voor viervijfde van de mondiale CO2-uitstoot. De oud-minister van OCW en Economische Zaken spreekt van een 'reality check' voor beleidsmakers: 'Vooruitgang gaat niet snel genoeg, flagrant marktfalen voorkomt de toepassing van schone energie-oplossingen en aanzienlijk potentieel voor energie-efficiëntie blijf onbenut.'

Het gebrek aan vooruitgang is vooral te wijten aan de blijvende afhankelijkheid van kolen. De energiewinning uit kolen groeit sneller dan uit niet-fossiele brandstoffen, schrijft het energieagentschap. In 2011 gebruikte de helft van alle nieuwe kolencentrales onduurzame technologieën, een tendens die het sluiten van oude, onduurzame centrales tenietdoet. Vooral China, India en andere snelgroeiende economieën stuwen het kolenverbruik, aldus het IEA.

De afhankelijkheid van fossiele brandstoffen zou minder erg zijn wanneer de af- en opvang van CO2 een hogere vlucht zou nemen, schrijft het IEA. De technologie om koolstofdioxide af te vangen en ondergronds op te slaan (het zogeheten Carbon Capture and Storage) is er wel, maar wordt tot chagrijn van de IEA weinig toegepast. Nederlandse plannen om CO2 op te slaan bij Barendrecht, Drenthe, Groningen en in de Noordzeebodem zijn tot nu toe afgeblazen of nog niet van de grond gekomen.

Ook problematisch acht het IEA de impopulariteit van kernenergie. In 2012 begon de bouw van zeven nieuwe kerncentrales, maar dat is volgens de in Parijs gevestigde gouvernementele organisatie te weinig om ervoor te zorgen dat de mondiale temperatuurstijging de komende decennia beperkt blijft tot 2 graden. De publieke acceptatie van kernenergie moet worden vergroot, vindt de IAE, hoewel het agentschap erkent dat dit na de Fukushima-ramp van 2011 geen sinecure is.

Toch zien Van der Hoeven en de haren ook een groen waasje. Zo neemt de populariteit van elektrische auto's gestaag toe. Als de huidige tendens doorzet zullen tegen 2020 wereldwijd jaarlijks bijna vier miljoen elektrische auto's worden verkocht. En de ontwikkelingen in zonne- en windenergie gaan in recordtempo, noteert het IEA: sinds 2000 is het aantal patenten voor windkracht verviervoudigd en voor zonnestroom verdrievoudigd.

miljoen elektrische auto's worden er tegen 2020 jaarlijks wereldwijd verkocht als de huidige tendens zich voortzet.

undefined

Meer over