Energieakkoord in gevaar door ingreep kartelwaakhond

Het Energieakkoord staat op losse schroeven. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) ziet de afspraak om vijf oude kolencentrales te sluiten als kartelvorming.

VAN ONZE VERSLAGGEVER

AMSTERDAM - Volgens de consumentenwaakhond zal de sluiting van de vijf centrales leiden tot een hogere energierekening en wegen de milieubaten daar niet tegen op.

De analyse is nog geen formeel verbod, maar wel een stevige waarschuwing, zegt een woordvoerder.

Het oordeel van de ACM is met verwondering en soms ingehouden woede ontvangen door de partijen achter het Energieakkoord. 'Ik kan de redenering niet volgen', zegt Hans Alders van Energie Nederland, de koepel van energiebedrijven, die zelf om een uitspraak gevraagd had. 'De ACM heeft de kolencentrales zeer geïsoleerd bekeken, niet in de context van het totale akkoord', zegt Ron Wit namens de milieuorganisaties.

De sluiting van de oude kolencentrales is een essentieel onderdeel van het drie weken geleden onder auspiciën van de SER gesloten Energieakkoord, dat de Nederlandse energievoorziening moet vergroenen. De sluiting van de centrales is wisselgeld voor de afschaffing van de kolenbelasting, waardoor energiebedrijven geld over houden om in windparken te investeren. Zowel energiebedrijven als milieuorganisaties waren daar content mee.

De ACM heeft nu laten uitrekenen dat de stroomprijs door de sluiting van de centrales (door een lager stroomaanbod) met 0,06 cent per kilowattuur zal stijgen. Dat komt per huishouden neer op zo'n 2 euro per jaar, op een gemiddelde rekening van 2.000 euro.

Los van de minimale prijsstijging ('Die verdwijnt in de foutmarge van de voorspelling'), heeft Wit kritiek op de beperkte benadering van de ACM. 'De aanleg van windparken, ook onderdeel van het Energieakkoord, zal juist leiden tot een prijsdaling', zegt hij.

Ook de baten vallen tegen volgens de ACM. De sluiting van de centrales zou niet tot een daling van de CO2-uitstoot leiden, omdat de overbodige CO2-uitstootrechten elders in Europa zullen worden ingezet om CO2 uit te stoten; het beruchte waterbedeffect van het emissiehandelssysteem ETS.

Wit erkent dat probleem, maar wil dat oplossen door de vrijkomende uitstootrechten uit de handel te nemen.

Alders van Energie Nederland vindt dat de ACM de baten te beperkt heeft opgevat. 'De sluiting van de centrales is een voorwaarde gebleken om tot een energieakkoord te komen en dat energieakkoord is op zijn beurt nodig om Nederland de Europese klimaatafspraken van 2020 te laten halen. Dat lijkt mij een maatschappelijke waarde op zichzelf.'

De partijen willen met elkaar en de ACM gaan overleggen om toch nog tot een oplossing te komen. Als dat niets oplevert, zouden de kolencentrales langs parlementaire weg (bijvoorbeeld een hogere kolenbelasting voor stroom uit oude centrales) alsnog kunnen worden gesloten. Het ministerie van Economische Zaken en de energiebedrijven zelf lijken daar echter weinig voor te voelen.

cent is volgens de ACM de prijsstijging per kilowattuur voor de consument als de kolencentrales sluiten.

undefined

Meer over