Nieuws

Emancipatie wereldwijd onder druk door corona, Nederland ontspringt die dans (maar ook hier is het niet ‘voltooid’)

Goed nieuws en slecht nieuws voor de vrouwenemancipatie: terwijl de coronacrisis de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen wereldwijd heeft vergroot, is die in Nederland juist kleiner geworden. Dat blijkt uit de jaarlijkse Gender Gap Report.

Een moeder werkt thuis in coronatijd.  Beeld Hollands Hoogte
Een moeder werkt thuis in coronatijd.Beeld Hollands Hoogte

Op de ranglijst van 156 landen van de Zwitserse denktank World Economic Forum (WEF) staat Nederland nu op de 31e plek, zeven plaatsen hoger dan vorig jaar. Daarmee troefde het net Mozambique (32) af, maar deed ons land het veel minder goed dan bijvoorbeeld Namibië, dat dankzij de grote politieke invloed van vrouwen zesde staat. IJsland is voor de twaalfde keer op rij wereldkampioen emancipatie, daar is de genderkloof voor 89 procent gedicht. In Irak, Jemen en Afghanistan is de positie van de vrouw het beroerdst.

Dat de positie van Nederlandse vrouwen in de lift zit is opvallend: wereldwijd nam de ongelijkheid als gevolg van de coronacrisis juist toe. Vrouwen zijn oververtegenwoordigd in getroffen sectoren en door de sluiting van de scholen en kinderopvang moesten zij vaker zorgtaken op zich nemen. In plaats van de eerder geschatte 99 jaar zou het nu nog 136 jaar duren voordat vrouwen op het gebied van arbeid, politiek, gezondheid en onderwijs volledig gelijk zijn aan mannen, aldus het WEF.

Dat Nederland een uitzondering vormt, is volgens Henk Volberda van de Amsterdam Business School, die de cijfers voor Nederland analyseerde, mogelijk te danken aan het feit dat de opvang open bleef voor kinderen van ouders in ‘cruciale beroepen’. Vrouwen zijn daarin oververtegenwoordigd. Bovendien zou het weleens kunnen dat de vaak vervloekte deeltijdcultuur nu een zegen is gebleken: hierdoor waren Nederlandse vrouwen beter in staat om werk en zorg te combineren en hoefden zij zich niet volledig terug te trekken van de arbeidsmarkt.

Positieve signalen

Sterker nog: de arbeidsparticipatie van vrouwen in Nederland nam juist toe, evenals hun politieke invloed. Zo werkte tijdens de meting begin dit jaar 76,6 procent van de vrouwen ten opzichte van 85,2 procent van de mannen. De Tweede Kamer bestond voor 33,3 procent uit vrouwen (inmiddels is dat 39 procent). Positieve signalen, vindt Volberda. ‘Maar het is wel goed te bedenken dat Nederland tijdens de eerste meting vijftien jaar geleden op de twaalfde plek stond.’

Daarmee hebben we ons volgens Volberda te vroeg rijk gerekend (de emancipatie werd in 2003 door toenmalige SZW-minister Aart de Geus ‘voltooid’ verklaard) en nagelaten effectief emancipatiebeleid te voeren. ‘De afgelopen jaren is het besef gekomen dat we emancipatie moeten stimuleren door een wortel voor te houden en met een stok te slaan, bijvoorbeeld met een quotum. Dat begint nu vruchten af te werpen.’

Meer over