Els Borst-Eilers (D66)

Dr. Els Borst-Eilers (66) stond in de aanloop naar de formatie van Paars I op het netvlies van D66-onderhandelaar Van Mierlo....

Borst had grote indruk gemaakt op Van Mierlo door de eenvoudige manier waarop ze complexe zaken kon verwoorden. PvdA-onderhandelaar Wallage wilde haar destijds ook voordragen als minister; hij verkeerde in de veronderstelling dat de vice-voorzitter van de Gezondheidsraad een sociaal-democrate was.

In Paars II wordt Borst vice-premier. Ze maakte indruk in de ministerraad door haar nuchtere benadering van politieke problemen. Borst was tegen de aanschaf van een Europese gevechtshelikopter omdat de militairen de Amerikaanse Apache wilden. Als oud-ziekenhuisdirecteur wist ze dat het zinloos is medewerkers te belasten met materiaal waarin ze geen vertrouwen hebben. Borst kreeg haar zin.

Politiek kwam ze in moeilijk vaarwater door de organisatorische chaos op haar departement. Ook het voortdurende geldgebrek, door de structureel te laag geraamde groei van 1,3 procent, speelde haar parten. Dat ze vertrouwen heeft in haar hoogste ambtenaar Bekker en dat de groei van haar budget nu veel ruimer is, moeten haar hebben gesteund in haar beslissing aan te blijven.

Haar lijsttrekkerschap was geen daverend succes, maar er was geen alternatief. Ze zal een veel geprofileerder fractie tegenover zich krijgen dan Van Mierlo de afgelopen vier jaar. Borst zal dat pikken in het besef dat haar partij anders niet overleeft.

Meer over