NieuwsTweede Kamer

Ellen van Loon niet langer architect renovatie Tweede Kamer

Er komt een einde aan de betrokkenheid van architect Ellen van Loon van bureau OMA bij de renovatie van de Tweede Kamer. Zoveel wordt duidelijk uit de brief die staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken maandagavond aan de Tweede Kamer stuurde.

Drukte op het Binnenhof, voor de Ridderzaal.   Beeld Hollandse Hoogte / Robin Utrecht
Drukte op het Binnenhof, voor de Ridderzaal.Beeld Hollandse Hoogte / Robin Utrecht

Het is een gevolg van druk van de Tweede Kamer om de verbouwing ‘sober en doelmatig’ ter hand te nemen. Het beeld was ontstaan dat dit met Van Loon niet zou lukken.

Of Pi de Bruijn, de architect die ook tekende voor de nieuwbouw van 1992, de nieuwe coördinerend architect wordt, is nog niet bekend. De Tweede Kamer dringt daar sterk op aan, maar Knops geeft daar in zijn brief geen uitsluitsel over. Mocht de verbintenis met Van Loon worden verbroken, dan zal moeten worden onderhandeld over een afkoopsom. Het Rijk wil graag ‘de bruikbare delen’ van het ontwerp van Van Loon gebruiken, ‘mits tegen redelijke voorwaarden’. Interieurvoorstellen – de beeldvorming over Van Loon ontstond door de ‘palmentuin’ die ze zou hebben voorgesteld en de verschuiving van vergaderzalen – ‘worden terzijde geschoven'.

In de brief is de hand zichtbaar van voormalig D66-leider Alexander Pechtold, die 12 juni door Knops en het presidium (dagelijks bestuur) van de Tweede Kamer werd aangesteld om als ‘procesvoorzitter’ – een door hemzelf gemunte term - de impasse rond de verbouwing te doorbreken. Uit de gesprekken die hij voerde bleek dat het motto ‘sober en doelmatig’ aanleiding gaf tot verschillende interpretaties. Om die misverstanden op te helderen, wordt nog tot oktober de tijd genomen voor een voorontwerp.

De verhoudingen tussen Kamer – en dan vooral Kamervoorzitter Khadija Arib – Rijksvastgoedbedrijf en staatssecretaris waren de afgelopen maanden flink verzuurd. Arib verwijt het Rijksvastgoedbedrijf, dat het Binnenhof beheert en opdrachtgever is van de renovatie, eigenmachtig optreden. Belangrijkste winstpunt van de betrokkenheid van Pechtold is dat de verschillende partijen weer met elkaar in gesprek zijn.

Het project had in 2015 een valse start omdat toenmalig minister van wonen Stef Blok vanwege staatsveiligheid voor de hele verbouwing geheimhouding verordonneerde. Over voorstellen, aanbestedingen en keuzes kon daardoor niet publiekelijk gediscussieerd worden. Dat principe is op voorstel van Pechtold omgekeerd. De verbouwingsplannen zijn nu ‘openbaar tenzij’. Alleen staatsgevoelige informatie blijft onder de radar.

Johan van Oldenbarnevelt

De afgelopen jaren is rond de verbouwing een wirwar aan commissies en werkgroepen ontstaan die adviezen uitbrengt en behoeften inventariseert, waarbij politieke en inhoudelijke argumenten elkaar kruisen. Die ‘governance’ – de aansturing van de verbouwing – wordt versimpeld, met een meer prominente rol voor de Tweede Kamer en de andere bewoners van het Binnenhof: Eerste Kamer, Raad van State en ministerie van Algemene Zaken. Tweede Kamer en Rijksvastgoedbedrijf gaan vaker overleggen.

Een opmerkelijk detail in de brief is de verwijzing naar Johan van Oldenbarnevelt. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat de raadspensionaris inderdaad op het Binnenhof begraven ligt. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed doet verkennend onderzoek. Dat onderzoek kan tijdens de verbouwing geïntensiveerd worden, zo blijkt uit de brief. Verschillende Kamerleden hebben daar op aangedrongen.

Volgens de staatssecretaris kan met de in de brief ontvouwde plannen worden veiliggesteld dat de Kamer in 2020 haar tijdelijke onderkomen op de Bezuidenhoutseweg betrekt en, volgens planning, in 2025 terugkeert naar het Binnenhof.

LEES VERDER

De spoedeisende hulp van renovatiedokter Pechtold.

Als onze voorouders ‘sober en doelmatig’ hadden gedacht, zouden we nu geen Trêveszaal of Binnenhof hebben.

Meer over