Ella Vogelaar (PvdA) - Integratie en Wijkverbetering

Er waren twee mogelijkheden voor Ella Vogelaar: PvdA-minister worden van Sociale Zaken, óf van Integratie. Het werd het laatste. Voluit wordt ze minister voor Integratie en Wijkverbetering, op het ministerie van Volkshuisvesting....

Vogelaar (57) mag met een miljard euro probleemwijken ombouwen tot ‘vitale woonomgevingen’. Met een ‘deltaplan inburgering’ gaat ze de wachtlijsten voor inburgerings- en taallessen wegwerken. Het is voor Vogelaar bekende stof. Tussen 2000 en 2002 was ze projectleider van de Taskforce Inburgering, die VVD-minister Verdonk adviseerde over de wachtlijsten. Ook was ze lid van de commissie-Franssen, die de inburgeringsexamens onderzocht.

Vogelaar verwierf in de jaren tachtig en negentig bekendheid als vakbondsvrouw. Eerst als voorzitter van de ABOP, de FNV-onderwijsbond. Daarna als vicevoorzitter van de vakcentrale. Ze was de gedoodverfd opvolger van Johan Stekelenburg als FNV-voorzitter, maar na een conflict met Lodewijk de Waal ging de laatste er met de buit vandoor.

De afgelopen jaren nam Vogelaars carrière een andere wending. Ze werd president-commissaris van Unilever Nederland, voorzitter van de reïntegratievereniging Boaborea en bestuurslid van VNO-NCW. Vogelaar is goed bevriend met Jacques Tichelaar, de secondant van PvdA-leider Wouter Bos.

Meer over