Elk jaar 60 duizend diabetici erbij

Elk jaar komen er in Nederland zestigduizend patiënten met suikerziekte bij. Dit blijkt uit een studie van de Vrije Universiteit in Amsterdam....

Dat diabetes onder ouderen fors toeneemt, was al bekend. Alleen een schatting van de stijging van het aantal patiënten ontbrak nog. De onderzoekers hebben die kunnen maken door te bekijken hoe de ziekte zich ontwikkelde bij een groep oudere inwoners van de Noord-Hollandse gemeente Hoorn.

De studie beperkte zich tot ouderdomssuikerziekte. Op hogere leeftijd krijgen mensen vaker een tekort aan insuline. Dit komt onder meer door overgewicht en te weinig beweging.

De VU-onderzoekers onderzochten in 1990 ruim 2500 inwoners van Hoorn op diabetes. Acht jaar later hebben ze ruim 1300 personen, die in 1990 geen suikerziekte hadden, opnieuw onder de loep genomen. Van hen had 10 procent inmiddels diabetes gekregen.

De onderzoekers hebben de gegevens van het onderzoek uit Hoorn gelegd naast cijfers van het CBS over de bevolkingsopbouw in Nederland. Op grond daarvan komen ze uit op zestigduizend nieuwe patiënten per jaar. Volgens schattingen lijdt nu ruim een half miljoen mensen aan ouderdomssuikerziekte.

Meer over