Elk Brits symbool doelwit nieuwe IRA

De IRA is heropgericht. In verwaterde vorm, dan. Drie van de vier republikeinse splintergroeperingen zijn een samenwerkingsverband aangegaan. Via de Britse krant The Guardian hebben de dissidenten laten weten het vredesproces op gewelddadige wijze te zullen verstoren.

LONDEN - Het voornaamste doelwit zijn de Britse autoriteiten in Noord-Ierland. Het is voor het eerst sinds het Goede Vrijdag-akkoord van 1998 dat radicale nationalisten gaan samenwerken.

De fusie komt een maand nadat voormalig IRA-commandant en Sinn Féin-leider Martin McGuinness de Britse koningin Elizabeth de hand heeft geschud. In nationalistische kringen leeft er volop steun voor het streven van Sinn Féin, voorheen de politieke vleugel van het verboden republikeinse leger, om langs politieke weg tot een herenigd Ierland te komen. Er bestaan groeperingen die geloven dat geweld de enige weg voorwaarts is.

Er bestonden lange tijd vier radicale groepen. De bekendste is de Real Ira (RIRA), een gezelschap dat zich uit onvrede met de ontwapening had afgezonderd van de oude IRA. Een paar maanden na het Goede Vrijdag-akkoord pleegde deze groepering, die zo'n zeventig leden telt, een aanslag op een winkelstraat in Omagh, waarbij 29 personen omkwamen. In 2009 doodde ze twee Britse militairen.

De voornaamste fusiepartner is de Republican Action Against Drugs, een militante organisatie die ernaar zegt te streven de arme buurten van Derry drugsvrij te maken. Deze ambitie gepaard met een sharia-achtige vorm van snelrecht waarbij jongemannen die worden beschuldigd van drugshandel over de grens worden gezet of een knieschot krijgen. De terreur van deze gemaskerde buurtopbouwwerkers is zo sterk dat ouders hun eigen kinderen uitleveren. Naar de politie durft niemand te gaan.

Tevens hebben onafhankelijke republikeinse bendes zich aangesloten bij het nieuwe terreurverbond. Zij handelen onder de verzamelnaam 'Soldaten van Ierland'. De Continuity IRA, die zich net als de Real IRA als erfgenaam van de IRA beschouwt, blijft autonoom. Voor de nieuwe IRA is elk Brits symbool in Noord-Ierland een terreurobject, van de Ulster Bank tot Stormont, de zetel van de eenheidsregering. Komend jaar lopen ook de culturele festiviteiten in Derry, de Britse Cultuurhoofdstad van 2013, gevaar.

Voor prof. Richard English, auteur van Armed struggle: the history of the IRA, komt de ontwikkeling niet als een verrassing. 'De verschillende dissidente groepen vertonen de nodige overlap en vanuit hun perspectief is het zinvol om samen te werken. Of het grote gevolgen heeft? Er gaat altijd een dreiging van deze splintergroeperingen uit. Ze zijn in staat mensen te doden, maar vanwege het gebrek aan draagvlak is de kans gering dat ze de stabiliteit binnen de Noord-Ierse politiek kunnen ondermijnen.'

undefined

Meer over