'Eindelijk hard cijfer over dementie'

Verpleeghuisarts B. Keizer van verpleeghuis Vreugdehof in Amsterdam krijgt bij iedere nieuwe opname van de familie te horen hoe zwaar de afgelopen periode met hun demente ouder is geweest....

Van onze verslaggeefsters

Keizer is lid van de commissie van de Gezondheidsraad die een advies heeft opgesteld over de toekomstige zorg voor dementen. De komende vijftig jaar, heeft de commissie voorgerekend, zal het aantal dementen ruim verdubbelen. Om die groep op te vangen, moeten jaarlijks zes verpleeg- en verzorgingshuizen worden bijgebouwd. 'We zijn ons als commissie rot geschrokken van die cijfers', zegt Keizer. 'Dat het er zoveel zouden worden, hadden we ons niet gerealiseerd.'

De Stichting Alzheimer Nederland is blij met de aandacht voor het onderwerp. 'Hoewel we de alarmerende cijfers al lang kennen', zegt woordvoerder M. Blom. 'We hebben in Nederland de vergrijzing met z'n allen genegeerd. Nu is er een hard cijfer van een gezaghebbend instituut.'

Zes verpleeghuizen per jaar is volgens de stichting niet de juiste oplossing. De Gezondheidsraad gaat uit van grote verpleeghuizen, voor tweehonderd bewoners. De bouw van zo'n huis duurt minimaal zes jaar. 'Het is beter om kleinschalig te bouwen, eenheden voor zestig mensen', zegt Blom. 'Daarvoor kun je samenwerking met woningbouwcooperaties zoeken. Het bouwen gaat sneller en wonen in een kleinere eenheid is beter voor dementerenden.'

Verpleeghuiszorg zal altijd nodig blijven voor de laatste fase van dementie, als mensen dag en nacht verzorging nodig hebben. In eerdere fasen is dagopvang buitenshuis van groot belang, omdat anders partners en thuiszorg te zwaar belast worden, zegt Blom. 'Er is in Nederland erg weinig dagopvang, terwijl de behoefe eraan groot is. Niet alleen de capaciteit van verpleeghuizen moet snel worden uitgebreid, maar ook die van de dagopvang.'

Prof F. Verhey, hoogleraar ouderenpsychiatrie aan de Universiteit Maastricht, vindt het de hoogste tijd consequenties te trekken uit de cijfers. 'Ik werk nu zestien jaar in dit veld. Iedere week hebben we vergadering over de toewijzing van verpleeghuisplaatsen in de regio Maastricht en omstreken. Vroeger moest er bij uitzondering wel eens iemand naar voren worden geschoven, maar nu spreken we uitsluitend nog over krepeergevallen. Dat is buitengewoon pijnlijk en bovendien buitengewoon genant.'

Door het beleid mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen, is het zicht op de problematiek verdoezeld, zegt Verhey. 'Mensen komen nu pas op de wachtlijst als de omgeving het niet meer aankan. Het is niet op voorhand goed het verpleeghuis zo lang mogelijk uit te stellen.'

Meer over