Eigentijdse Jago in cowboypak

Theater..

Jago, de stokebrand uit Shakespeare's Othello is een klassiekekwaadzaaier. Hij haalt het slechtste in mensen naar boven. Een onnavolgbareintrigant, diplomaat en een listige praatjesverkoper. Hypocriet als hij is,kan hij mensen als geen ander zand in ogen strooien en hen verleiden totde meest wanstaltige daden.

Paul Feld promoveert hem in zijn nieuwe stuk Jago De Wraak tottitelheld. Deze Jago is een hedendaagse commando-officier. Vijftien jaarcel hangt hem boven het hoofd vanwege 'onregelmatigheden in oorlogsgebied'.Maar brutaal als hij is, krijgt hij alle touwtjes in handen en als eenvolleerde dubbelspion heeft hij vanuit zijn underdogpositie de hele wereldin zijn zak.

We vallen binnen tijdens zijn berechting. De rechter, Mona, is eenAziatische met feministische ideeën en politieke ambities, zoals dat kanin een democratie. Met het vrijheidsbeeld op het toneel en Jago incowboypak weten we meteen welke democratie.

Haar verkiezingsleuze is dan ook de strijd tegen het fundamentalisme enhet terrorisme. Haar minnaar is een moslim, Noah. Een knuffelallochtoon diein zijn onschuld zoveel bruikbare slogans over de verzoening tussen deislam en het kapitalisme debiteert, dat hij Mona's rechterhand wordt.

Jago spint een fantastisch web van leugens rond deze twee. Hij weet henzo brutaal te intimideren dat hun verhouding tenslotte uit elkaar knalt.Daarbij wordt de naïeve Noah door Jago gemanipuleerd totzelfmoordterrorist. Met desastreuze gevolgen.

Het stuk is een spannende thriller maar ook een geestige satire op deactualiteit. De strijd tussen het kapitalisme en de islam, tussenconsumentisme en moralisme, tussen eigenbelang en altruïsme, allespasseert de revue in rake, vaak geestige dialogen.

Regisseur Paul Feld heeft zichzelf met deze voorstelling overtroffen.Het lukt maar zelden om op het toneel commentaar te geven op wat er op ditmoment in de wereld aan de hand is. Hij slaagt ditmaal wonderwel. Met dankaan Shakespeare, de western en een vleugje Dan Brown. En met hulp van hettoeval. Waarschuwde Bin Laden deze week Amerika niet voor een nieuweaanslag?

De radeloze burger verlangt naar dictatuur! Jago sist het aan het slotgrijnzend de zaal in. Wraak is de smeerolie van de hele oorlogsmachinerie.Een hond die wordt geslagen, bijt ooit terug. Shakespeare zei het al: wieons krenkt, leert ons krenken.

Marian Buijs

Meer over