Eigen bijdrage verpleeghuis fors omlaag

De eigen bijdrage voor het verblijf in een verpleeghuis gaat voor sommige inkomensgroepen fors omlaag. Staatssecretaris Vliegenthart van Volksgezondheid heeft een nieuwe regeling ontworpen....

Volgens Vliegenthart, die de regeling maandag bekendmaakte, kan het nieuwe systeem halverwege dit jaar ingaan.

Vliegenthart, die verpleegzorg in haar portefeuille heeft, ijverde als PvdA-Kamerlid al voor een aanpassing van de regeling. Deze valt vooral nadelig uit voor huishoudens met een bruto jaarinkomen tussen de dertig- en zestigduizend gulden. Er zijn gezinnen met schoolgaande kinderen die nog maar vijfhonderd gulden per maand te besteden hebben als een van de ouders in een verpleeghuis belandt, aldus vier patiëntenorganisaties. Die boden Vliegenthart maandag een zwartboek aan.

Sinds 1997 moet voor opname in een verpleeg- of verzorgingshuis (voorheen bejaardenhuis) een inkomensafhankelijke bijdrage worden betaald. Deze loopt het hoogst op voor alleenstaanden en partners die beiden zijn opgenomen (tot maximaal 3250 gulden per maand per persoon). Zij hoeven er geen eigen huishouden meer op na te houden. In de meeste gevallen blijft echter een partner of gezin achter. De eigen bijdrage bedraagt dan minimaal 210 en maximaal 1105 gulden per maand.

Vliegenthart heeft nu een nieuw systeem uitgewerkt, dat vrijdag de goedkeuring kreeg van het kabinet. Loopt de eigen bijdrage voor de middeninkomens nu soms op tot 30 procent van het gezinsinkomen (900 gulden bij een netto-inkomen van 3000 gulden), in de nieuwe regeling zal dat hooguit 15 procent zijn. De versoepeling gaat naar verwachting 30 miljoen gulden per jaar kosten.

Vliegenthart laat verder een klacht van de vier patiëntenorganisaties onderzoeken dat bewoners van een verpleeghuis vaak op extra kosten worden gejaagd. Anders dan in een verzorgingshuis, moeten patiënten in een verpleeghuis zelf het wassen van hun kleding betalen; dat komt gemiddeld op 65 gulden per maand. Ook de omroepbijdrage van 17,20 per maand moeten de patiënten zelf betalen.

Meer over