Effectenbeurs legt hoekman 5000 gulden boete op

De commissaris voor de notering van de Amsterdamse effectenbeurs heeft een hoekman een boete opgelegd van vijfduizend gulden wegens het opzettelijk verkeerd uitvoeren van een effectenorder....

Van onze verslaggever

AMSTERDAM

Volgens de Officiële Prijscourant heeft het hoekmansbedrijf een verkooporder voor 3600 aandelen in een niet nader genoemd fonds ten onrechte uitgevoerd buiten het handelssysteem voor kleine transacties. In plaats daarvan verkocht de hoekman rechtstreeks aan de commissionair 8600 aandelen en kocht hij er 5000 terug.

Daardoor nam de omvang van de handel en de daaraan gerelateerde provisie toe. Bovendien werd de omzet ten onrechte met 10 duizend stuks verhoogd. De betrokken commissionair was niet op de hoogte van de wijze waarop de order is verwerkt.

Niet bekend

Meer over