Eerstejaars kiest exact en talen

Aankomende studenten kiezen na jaren weer vaker voor traditionele exacte studies als scheikunde en talen als Frans, Duits en Engels....

Door Michael Persson en Gerard Reijn

Dit blijkt uit de vooraanmeldingen, waarmee aankomende studenten aan de Informatie Beheer Groep (IBG) laten weten welke opleiding ze willen gaan volgen. Een week voor het begin van het academisch jaar geven deze cijfers een goede indicatie van de populariteit van de opleidingen. Definitieve inschrijvingscijfers worden pas in december bekendgemaakt, als de collegegelden zijn betaald.

Vergeleken met vorig jaar stijgen de aanmeldingen voor de traditionele exacte studies met zo'n 8 procent, twee keer zo sterk als de gemiddelde groei van het aantal eerstejaars. Het gaat dan met name om 'harde' opleidingen als scheikunde (31 procent omhoog), technische natuurkunde en werktuigbouwkunde.

Deze faculteiten zagen hun aantallen eerstejaars de afgelopen tien jaar halveren. Tot grote zorg van beleidsmakers die van Nederland een innovatief kennisland willen maken.

'We zijn er blij mee, maar weten niet waar de groei vandaan komt', zegt marketingfunctionaris Floortje Mariën van de Technische Universiteit Delft. Ze denkt dat de stijging hooguit voor een deel is toe te schrijven aan de publiciteit die bijvoorbeeld de Delftse zonnewagen Nuna genereerde.

'Werktuigbouwkunde is niet alleen hier gegroeid, maar ook bij andere universiteiten en in hbo en mbo.'

De groei bij de talen is nog sterker. De belangstelling voor Engels stijgt met 10 procent, voor Frans met 42 procent, voor Duits met 60 procent. Dat betekent een stijging van tientallen studenten. Veel van deze faculteiten zijn de laatste jaren in de problemen gekomen, omdat zij hun aantallen eerstejaars tot een handvol zagen dalen.

De stijging bij de traditionele alfa- en bètastudies gaat ten koste van de grote 'geldstudies' als economie en bedrijfskunde, die een paar procent verliezen. Tot voor kort modieuze studies als in-formatica en informatiekunde gaan er rond 20 procent op achteruit.

Andere massale opleidingen als rechten, psychologie en geneeskunde boeten niets aan populariteit in. Wel vinden daar grote verschuivingen plaats, met name van Leiden naar Amsterdam en Utrecht.

De universiteiten hebben de vooraanmeldingen de afgelopen maanden scherp in de gaten gehouden, omdat ze mede op grond van studentenaantallen worden gefinancierd.

Een extra bachelor-student levert een universiteit vierduizend euro extra op. Wanneer die drie jaar later afstudeert, krijgt de instelling nog een bedrag van tussen de elf- en twintigduizend euro. De kosten nemen meestal niet evenredig toe.

Meer over