Eerste live-interview afgezegd uit vrees voor harde vragen Simpson zal na verspreking beter op zijn woorden letten

WASHINGTON De O.J. Simpson-zaak is nog lang niet afgelopen. Amerikanen die schoon genoeg hebben van dit alles overheersende drama en hoopten dat met het laatste woord van de jury het einde in zicht kwam, zijn bedrogen uitgekomen....

OSCAR GARSCHAGEN

Van onze correspondent

Oscar Garschagen

Dat ligt in de allereerste plaats aan de B-filmacteur en voormalige football-ster zelf, maar ook aan de civielrechtelijke processen die de families van de slachtoffers Nicole Brown en Ronald Goldman tegen hem hebben aangespannen. Vooral de diep gefrustreerde vader van Ronald Goldman is van plan Simpson te achtervolgen met schadeclaims van miljoenen dollars.

Deze processen, waarin Simpson verantwoordelijk wordt gesteld voor de 'onrechtmatige dood' van Nicole Brown en Ronald Goldman kunnen jaren duren. De advocaten van de Browns en de Goldmans zijn ook van plan Simpson te dwingen tot een verhoor onder ede. In civielrechtelijke zaken is de bewijslast minder zwaar dan in strafzaken.

Bovendien hebben de advocaten van de Browns en de Goldmans de processen aangespannen in het overwegend blanke en welvarende Santa Monica. De bedoeling daarvan is duidelijk: de kans dat in Santa Monica een blanke jury samengesteld kan worden, die sympathiseert met de slachtoffers is veel groter dan in downtown Los Angeles.

Simpson beseft terdege dat hij weliswaar 'niet schuldig' is verklaard, maar dat hij niettemin door de meerderheid van voornamelijke blanke Amerikanen beschouwd wordt als een moordenaar. Simpson zoekt naar een televisie-forum om onder zo gunstig mogelijke omstandigheden zijn imago te verbeteren. Hoewel hij niet bereid was tijdens het proces in de getuigebank plaats te nemen, wil hij nu antwoord geven op alle vragen 'om Amerika van zijn onschuld te overtuigen'.

Eerder deze week koos hij NBC uit voor de start van zijn pr-campagne. NBC Sport is zijn oude werkgever en de directeur van dit tv-netwerk is een goede vriend, die hem vrijwel dagelijks opzocht in de Los Angeles County Jail. NBC werd zwaar bekritiseerd door vrouwenorganisaties, die bij de studios in Los Angeles en New York demonstraties organiseerden. Volgens de National Organisation of Women, in de jaren zestig opgericht door Betty Friedan, gaf NBC aan een vrouwenmishandelaar en moordenaar de gelegenheid zijn blazoen schoon te wassen.

Aangespoord door deze kritiek besloten NBC-journalisten Brokaw en Couric om Simpson stevig aan te pakken en hem een reeks harde en pijnlijke vragen te stellen. Kranten publiceerden lijsten met de scherpst denkbare vragen en NBC had zelfs contact met de openbare aanklagers in Los Angeles.

Toen Simpson en zijn advocaten begrepen dat het vraaggesprek geen 'open conversatie' zou worden, maar een pittige ondervraging, annuleerden zij het interview. De juristen vreesden dat Simpson uitspraken zou doen die in de civielrechtelijke processen tegen hem gebruikt zullen worden.

Die vrees is terecht. In zijn allereerste openbare optreden in de vorm van een telefoongesprek met Larry King van CNN deed Simpson een uitspraak over zijn doen en laten op de avond van de moord, die haaks stond op de beweringen van zijn advocaten tijdens het proces. De limousine-chauffeur die hem op de avond van de moord kwam ophalen, zag een schaduwachtige gestalte het huis van Simpson binnengaan. Simpson heeft altijd gezegd dat hij toen lag te slapen, maar in het gesprek met CNN bekende hij dat hij die figuur was.

Simpsons vriend Al Cowlings trachtte gisteren de schade in de beeldvorming te beperken door het interview met Simpson aan te bieden aan andere netwerken, op voorwaarde dat bepaalde vragen niet gesteld zouden worden. Maar deze tv-stations weigerden het aanbod.

En zelf gaf Simpson een drie kwartier durend telefonisch interview aan de The New York Times, waarin hij uiteraard hamerde op zijn onschuld. Hij betuigde verder spijt over de manier waarop hij zijn voormalige echtgenote Nicole had mishandeld en bood aan met vrouwenorganisaties daarover een gesprek te voeren. Aan brutale vechtlust ontbreekt het hem niet en trots meldde hij dat hij nog steeds in het bezit is van zijn Ferrari en Bentley, zijn huis in LA en flat in New York.

Simpson is overigens niet de enige die de aandacht gevangen weet te houden. Zijn Dream Team aan advocaten is met grote ruzies uit elkaar gespat en schelden elkaar via de media uit. Met name Robert Shapiro verwijt Simpsons belangrijkste advocaat Johnnie Cochran de racisme-kaart te hebben getrokken. De joodse Shapiro is nog steeds zeer verontwaardigd over Cochran, die in de slotfase van het proces het optreden van rechercheur Fuhrman vergeleek met Hitler.

Shapiro en een andere joodse advocaat van Simpson, Alan Dershowitz, zijn door joodse organisaties zwaar bekritiseerd dat zij deel uitmaakten van het door Cochran geleide team. Dershowitz vertelde woensdag dat hij dagelijks tientallen dreigbrieven en -telefoontjes ontvangt, niet alleen uit de Verenigde Staten, maar ook uit Europa en Israël.

Ook president Clinton is zeer verrast door de emotionele nasleep van het O.J. Simpson-proces en door de blootlegging van de kloof tussen blank en zwart Amerika. Politieke commentatoren, onder wie David Broder van The Washington Post, hebben Clinton gebrek aan leiderschap verweten, omdat hij op het moment dat Amerika geschokt werd door de vrijspraak een speech hield over het verre Bosnië en andere buitenlanden. De voor dit soort kritiek hypergevoelige Clinton zal daarom volgende week een grote toespraak wijden aan de problematische rassenrelaties in de Verenigde Staten.

Grote en kleine uitgevers bereiden intussen een stortvloed aan nieuwe publikaties voor. Vier juryleden, onder wie de 51-jarige voorzitster hebben boek- en filmcontracten afgesloten.

Het meest intrigerende boek zal echter geschreven worden door Christopher Darden, de 39-jarige Afrikaans-Amerikaanse openbare aanklager. Darden, die overtuigd is van Simpson's schuld en geschokt is door de uitspraak van de jury, wordt in de zwarte gemeenschappen in de Verenigde Staten beschouwd als een 'Oom Tom', een zwarte die heult met de blanken, terwijl Simpson en vooral zijn advocaat Cochran bijkans behandeld worden als helden van de zwarte burgerrechtenbeweging.

Meer over