Eerste Hulp Bij Werk

Sociale zaken..

Eerste Hulp Bij Werk

In het woud aan instanties en regelgeving rond werk, reegratie, ziekte en arbeidsongeschiktheid zijn werknemers, werkgevers en werkzoekenden al snel het overzicht kwijt. Wat moet je doen als van je mensen ziek wordt? Of als je zelf ziek wordt? En wat als je (weer) aan het werk wil? De internetsite EHBW.nl is bedoeld om daarin de weg te wijzen. Met een superzoekmachine kan gezocht worden in 200 sites van onder meer ministeries, vakbonden, werkgeversverenigingen, patienverenigingen, CWI, UWV. De website EHBW.nl is een initiatief van de Commissie Werkend Perspectief (CWP), en ingesteld door de ministeries van Sociale Zaken Wwerkgelegenheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

www.ehbw.nl

Zoek een advocaat

Wie mot heeft met de baas, ruzie met zijn buurman of nodig de alimentatie wil bijstellen, moet op zoek naar een advocaat. Het liefst een hele goeie. Maar zie maar eens te kiezen uit de 1400 advocaten die staan ingeschreven bij de balie. Voor het zesde jaar publiceert Quote Publishing 'de besten' uit dit vakgebied. De redactie van de gids doet dat op basis van gesprekken met vakgenoten en deskundige betrokkenen. Het werk resulteerde dit jaar in een kloeke 264 pagina's met portretjes en omschrijvingen van advocaten, lijstjes met 'aanstormend talent' en een overzicht van dames en heren advocaten die er zo langzamerhand mee ophouden. Dit levert boeiende literatuur op, niet alleen voor de behoeftige leek, maar vooral ook voor het vak zelf en voor de professioneel belangstellenden.Jacqueline van Vollenhove (red.): Quote Advocatengids, de beste advocaten van Nederland. Quote Publishing. 264 pagina's,

¬ 60. ISBN 9077053115

Ontslag

Vertrouwensbreuk, staande voet, reorganisatie: het zijn allemaal kwalificaties die voorafgaan aan het gevreesde ontslag, en het zijn ze nog lang niet allemaal. Op de internetsite Ontslag.nl staan de overige mogelijke ontslagvormen. Verder biedt deze site vooral veel informatie over hoe degene die is ontslagen zich moet opstellen, welke mogelijkheden voor beroep er zijn, en wat er uitgesleept kan worden in financieel opzicht. Dat is logisch, want deze website is gemaakt door de makers van de de commerci Ontslaglijn, een groep advocaten die zich heeft gespecialiseerd in het ontslagrecht.

www.ontslag.nl

Meer over