'Eerst zien, dan geloven met die Koizumi'

De nieuwe hervormingsgezinde Japanse partijleider en aankomend premier, Junichiro Koizumi, ontmoet op de financiële markten slechts cynisme. De Japanse yen verloor terrein ten opzichte van zowel de dollar als de euro....

Dé gebeurtenis waar de financiële markten nu op wachten is de bekendmaking van het kabinet van Koizumi. Benoemt de premier relatief jonge technocraten zonder te kijken naar de 'LDP-bloedgroep' van de kandidaat, dan is veel gewonnen. Analist Pielage hoopt op de benoeming van Makido Tanaka, de dochter van oud-premier Tanaka: 'Deze mevrouw Tanaka is buitengewoon uitgesproken en staat bekend als een hervormster. Haar benoeming zou op een werkelijke vernieuwing wijzen.'

Koizumi heeft duidelijk gemaakt dat het nu grotendeels afgelopen moet zijn met de verkwisting van overheidsgeld in allerlei infrastructuurprojecten. Japan probeert al tien jaar lang de economie tevergeefs vlot te trekken door honderden miljarden aan infrastructuur uit te geven. Het land is langzamerhand volgebouwd met bruggen en viaducten van niks naar nergens.

Koizumi wil dat de overheid nog slechts beperkt nieuwe staatsobligaties uitgeeft. Het plafond ligt wat hem betreft op 30 biljoen yen of 244 miljard dollar. Ook wil hij het nationale postspaarbanksysteem aanpakken. Deze postspaarbank waar de meeste Japanners tegen een zeer lage rente spaartegoeden aanhouden, is decennia lang gebruikt om de overheidsuitgaven te financieren. De postspaarbank kocht automatisch de nieuwe Japanse staatsobligaties.

De enige financiële markt die wel optimistisch reageert op de overwinning van Koizumi is daarom de obligatiemarkt. Het verminderen van de schier oneindige stroom Japanse staatsobligaties beperkt het aanbod en drijft bij gelijk blijvende vraag de koersen op. Het rendement op de meest verhandelde Japanse staatsobligaties daalde dinsdag als gevolg met 2,5 basispunten tot 1,36 procent. Dit geeft aan dat de beleggers nu met minder rente genoegen nemen. Bij deze lage rente moet wel bedacht worden dat de prijzen in Japan al een tijdje met zo'n 2 procent per jaar dalen. Het werkelijke rendement op een Japanse obligatie ligt dus 2 procent hoger.

De negatieve inflatie, of dalende prijzen, is een van de belangrijkste kwalen van de Japanse economie. Dalende prijzen stimuleren consumenten om hun aankopen uit te stellen. Morgen is de nieuwe stereo tenslotte goedkoper dan vandaag. Een inactieve consument die vooral spaart is slecht nieuws voor de economie.

Recentelijk beloofde de Japanse centrale bank dat het zijn uiterste best gaat doen om de inflatie weer boven nul te krijgen. Een nieuwe hervormingsgezinde regering kan de consument het vertrouwen geven in de toekomst waardoor de economie kan opveren. Het wachten is daarom op de nieuwe ploeg van Koizumi.

Meer over