Eerst Lourdes, straks Fatima

'De enige wens die je kunt uitspreken is dat de echte Madonna van de christenen het kind beschermt en haar Zoon de bekering afsmeekt van mevrouw Ciccone.' Citaat uit de Osservatore Romano....

Deze vorstin van het kwaad heeft kennelijk iets met de koningin des hemels, de maagd Maria. Eerst noemde ze zichzelf Madonna, en daarna haar dochtertje Lourdes Maria. 'Als ze zo doorgaat, schrijft pater Concetti, 'zal ze haar volgende dochter Fatima noemen'. In de bedevaartplaatsen Lourdes in Frankrijk en Fatima in Portugal is de Madonna, de echte, verschenen aan kleine kinderen.

Als Madonna, de onechte, haar dochtertje Lola had genoemd, zou de Osservatore hebben gezwegen. Maar nu vraagt de theoloog zich af: 'Is het provocatie, ontheiliging, bijgeloof, heidendom, reclame?' Voor Concetti vloeken de vrome namen van de zangeres en haar dochtertje met haar 'daarmee tegenstrijdige gedragingen'. Maar misschien is de bekering van mevrouw Ciccone nabij. Heeft ze niet beloofd dat ze haar dochtertje katholiek zal opvoeden?

Jan van der Putten

Meer over