Eenderde van taxibedrijven Amsterdam fraudeert

Ruim eenderde van de taxi-ondernemingen in Amsterdam fraudeert met de afdracht van sociale premies. Dit concludeert het Gak na een onderzoek bij 485 houders van een taxivergunning....

Van onze verslaggever

AMSTERDAM

Het Gak heeft de gegevens van alle grote taxibedrijven in Amsterdam onder de loep genomen. Eenmansbedrijven vallen niet onder het onderzoek. Over de afgelopen vijf jaar hebben ongeveer 160 bedrijven 2,8 miljoen gulden te weinig aan premies afgedragen.

Het Gak heeft deze bedrijven boetes opgelegd van 880 duizend gulden. Tegen de aanslag zijn 64 bedrijven in beroep gegaan. Die procedures lopen nog. Honderd bedrijven leggen zich bij de uitslag neer, want de termijn is verstreken om bezwaar aan te tekenen.

De meeste taxi's worden bestuurd door de houder van de vergunning, of door een van de vennoten. Veel taxibedrijven zijn vennootschappen onder firma. De eigenaar en de vennoten zijn eigen bazen, en hoeven geen premie af te dragen. Niet-vennoten die de wagens besturen, weekendkrachten of invallers, zijn in loondienst en moeten dat wel.

In veel gevallen gebeurde dat niet. 'Toen we met het onderzoek begonnen, zeiden de taxibedrijven dat ze 66 mensen in loondienst hadden. Dat zijn er volgens ons onderzoek echter 358. En voor die mensen moeten ze premies afdragen', zegt het Gak.

Bij 21 bedrijven is bovendien nader onderzoek ingesteld. Het Gak heeft het vermoeden dat de chauffeurs in loondienst ook een uitkering hebben.

De taxibranche vindt het onbehoorlijk dat het Gak de gegevens naar buiten brengt. Directeur D. Grijpink van de Taxicentrale Amsterdam: 'Er is sprake van een meningsverschil tussen het Gak en ons. De rechtbank buigt zich over de zaak. Dan is het fatsoenlijk om te wachten met het naar buiten brengen van de beschuldigingen.'

Volgens de taxiwereld legt het Gak het begrip vennoot te beperkt uit. 'Als we ongelijk krijgen, dan kun je niet spreken van fraude', vindt Grijpink van de Taxicentrale. 'Dan moeten we het anders doen.'

Meer over