'Een zwarte dag voor de vrijheid van meningsuiting'

Het vonnis van de rechtbank in Assen is uniek en omstreden: 'De Nederlandse rechtsstaat behoort geen ruimte te bieden aan die inbreuk op de seksuele integriteit van kinderen.' 'Deze uitspraak is bizar.'

Marthijn Uittenbogaard, voorzitter van Martijn totdat de pedofilievereniging woensdag werd verboden:

'Wij hadden dit niet zien aankomen. Dit is een zwarte dag voor de vrijheid van meningsuiting en de rechtsstaat. Het ligt allemaal veel genuanceerder dan de rechtbank beweert. Wij erkennen dat kindermisbruik bestaat en daar waarschuwen we ook voor. Wat de vereniging doet is zedenwetten ter discussie stellen. Wij willen relaties tussen ouderen en kinderen bespreekbaar maken en streven naar de acceptatie daarvan als dat van beide zijden wordt goedgekeurd. En dat doen we binnen de grenzen van de wet.'

Herman Bolhaar, voorzitter van het College van procureurs-generaal: 'Laat ik duidelijk zijn: het is niet normaal. Seksuele relaties tussen volwassenen en kinderen zijn niet goed voor kinderen. Het is zelfs gevaarlijk, dat hebben we gezien in de Amsterdamse Zedenzaak. Kinderpornografie, die heftigheid, het is verschrikkelijk. Die realiteit moeten we onder ogen zien en wij moeten als Openbaar Ministerie alle mogelijke middelen inzetten om dat te bestrijden en te voorkomen. Het gaat om kinderen, de zwaksten in onze samenleving.

'Er is geen enkele reden om zulk gedrag te vergoelijken of te bevorderen. En dat is wat de vereniging deed. Ik ben blij dat de rechtbank onze lijn volgt.'

De rechtbank in Assen in haar vonnis: 'Met het Openbaar Ministerie is de rechtbank van oordeel dat de vereniging Martijn op haar website uitdraagt dat:

1) kinderen een lustobject zijn. Dit blijkt uit op de website aangeboden materiaal dat geen andere bedoeling kan hebben dan om seksueel te prikkelen;

2) met seksueel contact tussen volwassenen en kinderen niets mis is;

3) seksueel contact tussen volwassenen en kinderen moet worden verheerlijkt;

4) strafrechtelijke veroordelingen voor zedenmisdrijven met kinderen bespottelijk zijn;

5) seksueel contact en het fabriceren van kinderporno voor kinderen niet schadelijk hoeft te zijn.

(...) De Nederlandse rechtsstaat behoort geen ruimte te bieden aan die inbreuk op de seksuele integriteit van kinderen. (...) De vereniging Martijn maakt inbreuk op de algemeen aanvaarde grondvesten van ons rechtsstelsel en is daarom in strijd met de openbare orde. De rechtbank zal op die grond de vereniging verboden verklaren en haar ontbinden.'

Emese von Bóné, rechtshistoricus aan de Erasmus Universiteit: 'Dit is een bijzonder vonnis omdat het recht van vereniging een grondrecht is. Artikel 10 in de grondwet van 1848 zegt: het recht der ingezetenen tot vereeniging - met dubbele e - en vergadering wordt erkend. De wet regelt en beperkt de uitoefening van dat recht in het belang der openbare orde. En precies op dat punt heeft de rechtbank de vereniging Martijn verboden. Dat is met een vereniging nooit eerder gebeurd.

'Een half jaar geleden probeerde het Openbaar Ministerie de Hells Angels te verbieden omdat het een criminele organisatie zou zijn, maar dat is niet gelukt. Wel is in 1998 de CP '86 van Hans Janmaat door een rechtbank verboden, maar dat was een politieke partij. In 1978 probeerde men de extreem-rechtse Nederlandse Volks Unie van Joop Glimmerveen te verbieden, maar ook dat mislukte.'

Anton Dautzenberg, auteur en protestlid van Martijn: 'Deze uitspraak is bizar. Pedofielen zijn er nou eenmaal, met het verbieden van de vereniging los je het probleem niet op. Ze kunnen er niets aan doen dat ze die verlangens hebben. In de vereniging konden ze over hun problemen praten, nu heeft de rechter hun dat ontnomen. Bovendien is hiermee de politiek en maatschappelijke organisaties een instrument ontnomen om inzicht in pedofilie te krijgen. De politiek heeft veel onwaarheden over Martijn verteld, waardoor een beeld is ontstaan van een stelletje viezeriken en kinderverkrachters. Maar het zijn mensen die willen dat wordt erkend dat hun geaardheid nou eenmaal bestaat.

'Ik ben in juli vorig jaar lid geworden omdat ik me mateloos ergerde aan de heksenjacht op pedofielen. En die is alleen maar erger geworden.'

undefined

Meer over