Een veiliger land in zeven smaken

Kunnen we de kwaliteit van leven in Nederland verhogen? Het parlement doet deze week zijn best tijdens de begrotingsbehandeling van Justitie en speelt zich in de kijker.

MAARTJE BAKKER

Geen beter moment om plannetjes voor een veiliger, leefbaarder en rechtvaardiger Nederland te lanceren dan tijdens het jaarlijkse debat over de begroting van Veiligheid en Justitie, deze week in de Tweede Kamer. Van links tot rechts probeerden politieke partijen de aandacht op zich te vestigen. Zo was het honderd jaar geleden al, wist het SGP-Kamerlid Kees van der Staaij te vertellen. 'Ook toen geen visionaire debatten rond recht en gerechtigheid. Wel zorgen over de bedelaarskolonie in Beekbergen en de schandelijke handel in slavinnen.' En nu? De zeven opvallendste ideeën uit de Tweede Kamer gewogen.

Vluchtelingenverdrag opzeggen (PVV)

De PVV staat niet bekend om zijn hartelijke omgang met vluchtelingen. Toch wist PVV'er Sietse Fritsma deze week nog heel wat linkse Kamerleden te schokken met zijn voorstel het Vluchtelingenverdrag van de Verenigde Naties op te zeggen. Het is achterhaald, verklaarde Fritsma. 'Tegenwoordig nemen vluchtelingen het vliegtuig naar de andere kant van de wereld. Wij zijn gedwongen al die asielaanvragen te bekijken. Ik vind dat we asielzoekers moeten opvangen in de eigen regio. Maximaal duizend per jaar mogen Nederland in.'

De PVV kreeg van niemand bijval. 'Het is geen optie', zei staatssecretaris Teeven simpelweg. 'Bovendien geeft het Vluchtelingenverdrag juist een basis voor de opvang in de eigen regio.' Maar je weet het nooit. Nog niet zo lang geleden liep minister Leers (CDA) stad en menig Europees land af om verdragen te wijzigen - inderdaad, om een strenger asielbeleid mogelijk te maken.

Oordeel: zeg nooit nooit

Camerabeelden van overvallers ongestraft verspreiden (PVV)

'Wil je privacy, pleeg dan geen misdaad.' Zo simpel is het, vindt Lilian Helder (PVV). Zij wil dat camerabeelden van overvallers, kopschoppers en ander tuig mogen worden gebruikt voor het opsporen van de verdachten. En als de daders worden gevonden, dan mogen ze geen strafvermindering krijgen vanwege schending van privacy. Het CDA denkt er hetzelfde over, maar pakt het voorzichtiger aan: minister Opstelten moet overleggen met de rechters, in plaats van direct een wet te maken. Maar Opstelten weigert. 'Dit is aan de rechter. Hij moet oordelen over de rechtmatigheid van de opsporing.'

Oordeel: nog niet

Inzage in de gegevens die de overheid van je opslaat (PvdA)

De PvdA probeerde zich deze week op te werpen als de hoeder van de privacy. PvdA-Kamerlid Jeroen Recourt stelde zelfs voor om voortaan te spreken van het ministerie van Privacy, Veiligheid en Justitie. Slim gekozen, nu de spionage door Amerikaanse veiligheidsdiensten de gemoederen bezighoudt. Ook andere partijen uitten hun zorg. Maar de PvdA had de concreetste ideeën. Eén: burgers moeten zien welke gegevens de overheid van hen opslaat. Dan kan al, reageerde Opstelten. Twee: bedrijven moeten in een half A4'tje en in duidelijke taal opschrijven wat er met de gegevens van klanten kan gebeuren. Gaan we doen, beloofde Opstelten. Drie: handelen in persoonsgegevens moet steviger worden beboet. Prima plan, vond Teeven.

Oordeel: we gaan het gewoon doen

Vrij op borgtocht (GrioenLinks)

Ongelooflijk blij was ze, zei GroenLinks-Kamerlid Liesbeth van Tongeren, dat de Greenpeace-actievoerder Faiza Oulahsen was vrijgekomen. Dat moeten we in Nederland ook vaker doen, dacht Van Tongeren - en kwam het even mooi uit dat ze het direct kon vragen, nu de begroting van Veiligheid en Justitie werd behandeld. Meer gevangenen op borgtocht vrij, dat zou meteen schelen in de 'geldverslindende' voorlopige hechtenis. Maar daar hadden de bewindslieden op Veiligheid nog meer goed nieuws voor GroenLinks. Want de rechter kan verdachten al voorlopig vrij laten tegen betaling van een borgsom.

Oordeel: eerst denken, dan doen

De politie: geen duif maar havik (Bontes)

Arme Louis Bontes. Als een melaatse zat hij achterin de bankjes van de Kamer dagenlang naar de ruggen van zijn voormalige PVV-collega's Helder en Fritsma te kijken. Toen hij eindelijk, als allerlaatste, aan de beurt was, deed hij alsof hij nog gewoon de PVV'er was die hij altijd was. Hij nam, net als vroeger, de politie voor zijn rekening, waar Helder en Fritsma over hadden gezwegen. Onder de leus 'van duif naar havik' stelde hij voor dat de agenten van buurtwerkers in stadsmariniers moesten veranderen. Niet meer knuffelen, maar scherpte, scherpte en nog eens scherpte. Meer aanhoudingen op heterdaad. Meer politiehonden. Meer vechttrainingen. En gekozen politiechefs, die zouden doen wat de burger wilde. Daar kreeg de PVV bijval uit onverwachte hoek: ook de PvdA wilde dat buurtbewoners voortaan zouden bepalen waar de wijkagent achteraan zou gaan. Maar verder kreeg Bontes nul op het rekest. Sommige dingen veranderen nooit.

Oordeel: een moedige poging

Raamprostitutie verbieden (ChristenUnie)

'Het tentoonstellen van vrouwen als handelswaar is een vernedering van deze vrouwen'. Daarom moet er een einde komen aan de raamprostitutie, vindt de ChristenUnie. Opstelten reageert er niet onwelwillend op. Hij wil andere steden wijzen op de ervaringen in Rotterdam. Die stad schafte raamprostitutie al af - onder toenmalig burgemeester Opstelten.

Oordeel: kwestie van tijd

Meer geld voor het OM, minder voor de politie (D66)

D66 heeft het niet makkelijk. De partij van Alexander Pechtold heeft getekend voor de begroting van 2014, maar is het niet eens met sommige posten op die begroting: de bezuinigingen op het Openbaar Ministerie en op de sociale rechtshulp. Daar komt bij dat de partij geërgerd is over geld 'dat de minister steeds uit zijn ouwe sokken haalt' - in de begroting bleek er opeens 40 miljoen extra voor de politie te zijn ingeboekt. Wel tekenen voor de begroting, maar geen zeggenschap hebben over geld dat opduikt uit de krochten van het ministerie, dat bevalt D66 maar niks. De partij wil de extra 40 miljoen alsnog verdelen over het OM en de rechtsbijstand. Maar dat wil Opstelten dan weer niet. Hij wil de 'kwaliteit van het politieproces versterken van aangifte tot overdracht'. In gewoon Nederlands: de politie moet beter werk doen, en daardoor kan het OM efficiënter werken - en bezuinigen.

Oordeel: dat wordt nog een robbertje vechten

Meer over