Column

Een triangel klinkt ook lullig als dertig lui op de pauken slaan

Het meest zinloze waaraan ik ooit heb moeten meedoen waren de debatten uit mijn studententijd.

Olaf Tempelman
null Beeld Thinkstock
Beeld Thinkstock

Ze draaiden er altijd opuit dat lui met robuuste meningen de degens gingen kruisen. Aan het eind van zo'n discussie had je niets geleerd, niets interessants gehoord en was je niets opgeschoten. Maar je had wel een avond verloren aan machismo en herhalingen. Toen ik mij daar een keer over beklaagde reageerde een houwdegen meteen in stijl: 'Maar het moet juist lekker hard gaan!'

Ik weet zeker dat die anno 2016 prima online gedijt onder een naam als liquidator1970. Ik las een interview met een promovenda die had onderzocht waarom je op internet zo veel lompe en weinig genuanceerde meningen tegenkomt en waarom 'bruggenbouwers' online zo verdomd snel stilvallen. Ze had met hulp van een experiment met knikkers in een vaas ontdekt dat het te maken heeft met verkeerde aannames. Als de eerste twee proefpersonen een verkeerde schatting geven van de knikkers in de vaas, dan laten de acht die na hen komen zich daardoor beïnvloeden. Dat fenomeen ziet ze online: als mensen met robuuste meningen de eerste commentaren schrijven, gaan mensen met nettere meningen denken dat dit de norm is en iedereen 'robuust' denkt. Aldus laten ze maar na hun nettere standpunten digitaal te uiten.

Ik ben maar een eenvoudige ervaringsdeskundige, maar ik geloof echt dat dit verschijnsel weinig met verkeerde aannames en veel met intimidatie te maken heeft. Er bestaan volgens mij namelijk nauwelijks genuanceerde mensen die geloven dat zij als enigen genuanceerd zijn. Het probleem is dat mensen die een spel netjes spelen doorgaans geen partij zijn voor mensen die een spel lomp spelen. En dus deinzen mensen terug voor discussies waarin ze zeker kunnen zijn van robuuste replieken. Je stuit op internet weleens op beschaafde standpunten, maar die ogen daar altijd een beetje zielig. Een triangel klinkt ook lullig als dertig lui op de pauken slaan.