Een politieagent die principieel weigert om etnisch te profileren, is dat al wenselijke ongehoorzaamheid?

Arnon Grunberg
null Beeld
Beeld

Wanneer is ongehoorzaamheid wenselijk, vroeg Roger Cohen zich af in The New York Times. Hij haalde het 'Führerprinzip' aan uit Duitsland van voor 1945 waaruit 'bevel is bevel' voortkwam.

De Bundeswehr in de Bondsrepubliek, een staat wiens bestaansrecht is gebaseerd op het voorkomen van oude fouten, kwam met 'innere Führung': een soldaat blijft burger, die het bevel zelf moet wegen.

Volgens Cohen is ongehoorzaamheid weer wenselijk. Hij haalde generaal John Hyten aan die Trumps bevel om nucleaire wapens te gebruiken vermoedelijk naast zich neer zou leggen.

Een politieagent die principieel weigert om etnisch te profileren, is dat al wenselijke ongehoorzaamheid? En de ambtenaar die weigert een homohuwelijk in te zegenen?

Als burgers zelf het bevel moreel dienen te wegen zullen we een breed scala aan ongehoorzaamheid moeten toestaan. Oftewel, over welke ethische principes zijn we het eens? Meer dan een antwoord op die vraag is niet nodig voor samenleven.

Meer over